Η Εργαλειοθήκη της Επιτροπείας

Αυτό το πρακτικό εργαλείο έχει αναπτυχθεί ως μέρος του προγράμματος ProGuard που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να σας βοηθήσει στην καθημερινή σας εργασία ως επίτροπος. Περιλαμβάνει πληροφορίες, εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές για την επιτροπεία των ασυνόδευτων παιδιών και έχει ως στόχο την προστασία και την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών γι’ αυτήν την ειδική ομάδα παιδιών στην Ευρώπη. Ελπίζουμε ότι θα σας βοηθήσει στο σημαντικό έργο σας ως επίτροπος ασυνόδευτων παιδιών!

Η αποστολή σας: Διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος του Παιδιού

Διάβασε περισσότερα

Εσείς και η συνεργασία με άλλους

Διάβασε περισσότερα

Γνώσεις και δεξιότητες

Διάβασε περισσότερα

Η ευημερία σας

Διάβασε περισσότερα