Βασικές νομικές γνώσεις

Ο επίτροπος καλείται να διαδραματίσει έναν ρόλο στις διαδικασίες αυτές, ανεξάρτητα από το κατά πόσον έχει οριστεί ειδικός νόμιμος εκπρόσωπος για το παιδί:

 • να ενημερώνει το παιδί για το δικαίωμά του στη λήψη νομικών συμβουλών και εκπροσώπηση,
 • να διασφαλίζει τον διορισμό νόμιμου εκπροσώπου και την παροχή δωρεάν νομικών συμβουλών, όποτε το παιδί έχει δικαίωμα σε κάτι τέτοιο,
 • να παρακολουθεί το έργο των επαγγελματιών που παρέχουν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση,
 • να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ του παιδιού και των εν λόγω επαγγελ- ματιών, όταν απαιτείται, μεταξύ άλλων λαμβάνοντας μέτρα για την πρόβλεψη της παρουσίας καταρτισμένου διερμηνέα,
 • > εάν είναι απαραίτητο, να συνοδεύει το παιδί και να συμμετέχει ενεργά σε συνεντεύξεις και ακροάσεις με το παιδί.

 
Επιπλέον των γενικών αυτών καθηκόντων, ο επίτροπος μπορεί επίσης να διαδραματίζει πιο συγκεκριμένο ρόλο, ο οποίος εξαρτάται από το είδος της διαδικασίας και την κατάσταση κάθε παιδιού1. Αυτό θα μπορούσε να εμπεριέχει διοικητικές, αστικές και ποινικές διαδικασίες . Προκειμένου να μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδο των νομικών διαδικασιών στις οποίες εμπλέκεται το παιδί (και να αναλάβετε την ευθύνη για την ευημερία του παιδιού), είναι ζωτικής σημασίας να έχετε γενικές γνώσεις για τη νομοθεσία και τις πολιτικές προστασίας των παιδιών και της μετανάστευσης στην Ευρώπη γενικότερα, και στη χώρα σας ειδικότερα.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει γενικές γνώσεις σχετικά με:

 • την επιτροπεία,
 • τις διεθνείς άδειες προστασίας και διαμονής,
 • την υποδοχή,
 • τις λοιπές αστικές και ποινικές διαδικασίες,
 • την ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Πληροφορίες

  Ευρώπη

  Η μετανάστευση και το άσυλο βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό περιλαμβάνει ζητήματα που αφορούν τη νόμιμη και την παράτυπη μετανάστευση, την ένταξη, την επανεισδοχή και την επιστροφή. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εδώ.

  Πληροφορίες για τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) μπορείτε να βρείτε found εδώ .

  Ελλάδα

  Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής παρέχει βασικές νομικές γνώσεις για τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες στην Ελλάδα εδώ. Βασικές νομικές γνώσεις για τα ασυνόδευτα παιδιά στην Ελλάδα βρίσκονται εδώ . Βασικές νομικές γνώσεις για άτομα που βρίσκονται υπό κράτηση είναι διαθέσιμες εδώ . Άλλες πολύτιμες πληροφορίες για τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες στην Ελλάδα παρέχονται μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και βρίσκονται εδώ .

  Ολλανδία

  Γενικές πληροφορίες για το ολλανδικό σύστημα ασύλου παρέχονται στον ιστότοπο της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Πολιτογράφησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ασφάλειας.

 • Κατάρτιση και εργαλεία

  Εργαλείο: πλαίσιο γνώσεων για επιτρόπους

  Η Υπηρεσία Επιτροπείας της Σκωτίας ανέπτυξε ένα Πρακτικό Εγχειρίδιο το 2013, το οποίο περιλαμβάνει ένα χρήσιμο πλαίσιο γνώσεων για τους επιτρόπους στο Προσάρτημα 4 (σελ. 90-94).

 • Καλές πρακτικές

  Ολλανδία

  Το Nidos εκπαιδεύει τους επιτρόπους του σε βασικές νομικές γνώσεις για την επιτροπεία, τη διεθνή προστασία και τις άδειες διαμονής, άλλες αστικές και ποινικές διαδικασίες και την προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων. Οι επίτροποι εκπαιδεύονται επίσης για το πως να υπερασπίζονται τις ανάγκες του παιδιού στο δικαστήριο. Οι επίτροποι μπορούν να συμβουλεύονται το εσωτερικό νομικό τμήμα και να χρησιμοποιούν ένα ηλεκτρονικό αρχείο που τους βοηθά να παρακολουθούν την πρόοδο των διαδικασιών στις οποίες εμπλέκεται το παιδί.