Πληροφορίες για τη Χώρα Προέλευσης

Για να μπορέσετε να παρέχετε στο παιδί για το οποίο είστε υπεύθυνοι την καλύτερη δυνατή υποστήριξη, είναι καλό να εξοικειώνεστε με τον πολιτισμό και τις τρέχουσες συνθήκες της χώρας από την οποία προέρχεται. Η απόκτηση στοιχειώδους γνώσης της συγκεκριμένης χώρας μπορεί να σας βοηθήσει στην εργασία σας. Κρατήστε το μυαλό σας ανοιχτό στα θέματα που διαβάζετε και δώστε στο παιδί την ευκαιρία να σας εξηγήσει το ίδιο περισσότερα για τη χώρα.

Οι πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής είναι ιδιαίτερα σημαντικές όταν πρόκειται για απόφαση επιστροφής.

 • Πληροφορίες

  Από τη διεθνή προοπτική, οι παρακάτω σύνδεσμοι είναι πολύ χρήσιμοι για πληροφορίες που αφορούν τη χώρα καταγωγής (όλοι στα Αγγλικά):

  • REFWORLD
   Δημιουργήθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες (UNHCR) για να παρέχει υλικό από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες καθώς και από άλλους διεθνείς οργανισμούς και αρχές για το άσυλο και το προσφυγικό.

  • ECOI
   Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών για τις Χώρες Προέλευσης διοικείται από τον Αυστριακό Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος συλλέγει και δομεί συναφείς βασικές πληροφορίες σχετικά με το άσυλο και τους πρόσφυγες.
  • EASO
   Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο προσφέρει επίσης πληροφορίες για τη χώρα προέλευσης στην ιστοσελίδα τους.
  • RELIEFWEB
   Το ReliefWeb είναι η κορυφαία πηγή ανθρωπιστικής πληροφόρησης για τις παγκόσμιες κρίσεις και καταστροφές. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη ψηφιακή υπηρεσία που παρέχεται από το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA).

  •  

   Φινλανδία

   Η Φινλανδική Υπηρεσία Μετανάστευσης διαθέτει μια Υπηρεσία Πληροφοριών για Χώρες, η οποία παρέχει πληροφορίες για τη χώρα προέλευσης, κυρίως για τις αρχές. Οι εκθέσεις της Υπηρεσίας Πληροφοριών για Χώρες είναι γενικές απόψεις για την κατάσταση των αιτούντων άσυλο στη χώρα προέλευσής τους. Αν και η υπηρεσία προορίζεται για τους υπαλλήλους, ορισμένες εκθέσεις είναι διαθέσιμες στα Αγγλικά και and στα Φινλανδικά .

   Δανία

   Η Υπηρεσία Μετανάστευσης της Δανίας έχει ένα τμήμα που συλλέγει βασικές πληροφορίες για τις συνθήκες στη χώρα προέλευσης των αιτούντων άσυλο. Αυτές οι συγκεκριμένες πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου και άλλων τύπων υποθέσεων στην Υπηρεσία Μετανάστευσης. Η Υπηρεσία Μετανάστευσης συλλέγει επίσης πληροφορίες από επισκέψεις πεδίου και διερευνητικές αποστολές. Ορισμένες από αυτές διεξάγονται σε συνεργασία με το Δανικό Συμβούλιο Προσφύγων (DRC). Τα πορίσματα των αποστολών παρουσιάζονται σε εκθέσεις που είναι διαθέσιμες στο κοινό. Όλες οι εκθέσεις που παράγει η Υπηρεσία Μετανάστευσης της Δανίας είναι διαθέσιμες (στα Αγγλικά) εδώ .

   Το Δανικό Συμβούλιο Προσφύγων (DRC) συλλέγει επίσης πληροφορίες για τις χώρες προέλευσης των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στη Δανία. Ορισμένες από τις σημαντικότερες χώρες περιγράφονται σε προφίλ χωρών, τα οποία στοχεύουν να δώσουν μια γρήγορη επισκόπηση, μεταξύ άλλων, της πολιτικής κατάστασης της χώρας σε σχέση με τη δανική πολιτική ασύλου. Οι πληροφορίες που περιέχονται στα προφίλ των χωρών χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για την υποβολή καταγγελιών στο Δανικό Συμβούλιο Προσφυγών Προσφύγων για λογαριασμό του αιτούντος άσυλο 1. Τα προφίλ χώρας είναι διαθέσιμα (στα Δανικά) εδώ.

 • Κατάρτιση και εργαλεία

  Εργαλείο: πρότυπο αναφοράς πληροφοριών για τη χώρα προέλευσης

  Το πρόγραμμα CONNECT (2014) ανέπτυξε το εργαλείο «Standards to ensure that unaccompanied migrant children are able to fully participate» (Πρότυπα για την διασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των ασυνόδευτων παιδιών μεταναστών ), ώστε να βοηθηθούν όλοι οι φορείς σε νομικές και δικαστικές διαδικασίες. Περιλαμβάνει πρότυπα συνεργασίας με άλλους φορείς που ασχολούνται με ασυνόδευτα παιδιά, συμπεριλαμβανομένου ενός προτύπου αναφοράς από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς πληροφοριών για τη χώρα προέλευσης, το οποίο άγεται από τα δικαιώματα που περιέχονται στην UNCRC. Το εργαλείο παρέχει επίσης ορισμένα παραδείγματα αξιοσημείωτων πρακτικών και είναι διαθέσιμο εδώ.

 • Καλές πρακτικές

  Κέντρο εμπειρογνωμόνων για την Ερυθραία

  Το Nidos δημιούργησε ένα κέντρο εμπειρογνωμόνων για την Ερυθραία, το οποίο παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τη ζωή και τον πολιτισμό της Ερυθραίας. Το νομικό τμήμα του Nidos έχει πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής που παρέχονται το Ολλανδικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες. Οι επίτροποι στην Ολλανδία μπορούν να επικοινωνήσουν με το νομικό γραφείο υποστήριξης για περισσότερες πληροφορίες για τις χώρες προέλευσης των παιδιών για τα οποία είναι υπεύθυνοι.