Συνεργασία με διερμηνείς

Πολλά ασυνόδευτα παιδιά μιλούν και κατανοούν κάποια αγγλικά ή λίγα πράγματα από τη γλώσσα της χώρας υποδοχής τους. Ωστόσο, αν το παιδί δεν έχει μάθει ακόμη τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, η ολοκληρωμένη συζήτηση μαζί του είναι συχνά μάλλον δύσκολη και σημαντικές πληροφορίες ενδέχεται να χαθούν. Συνεπώς, σε ορισμένες περιπτώσεις, η χρήση επαγγελματία διερμηνέα είναι απαραίτητη.

Ως επίτροπος, είστε το πρόσωπο που πρέπει να αποφασίσει εάν θα χρησιμοποιήσετε διερμηνέα, κατά προτίμηση μαζί με το παιδί. Τα παιδιά συχνά απορρίπτουν τη χρήση διερμηνέα, διότι μπορεί να μην εμπιστεύονται τους συμπατριώτες τους ή να αισθάνονται ότι το δικό τους επίπεδο γλώσσας αρκεί. Μπορείτε να τους εξηγήσετε ότι είναι σημαντικό η συνομιλία να κυλίσει ομαλά και κατά προτίμηση χωρίς παρανοήσεις, και ότι οι διερμηνείς διέπονται από την αρχή της εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με το νόμο. Τα παιδιά συχνά, όταν αναφέρεται το παραπάνω, δίνουν τελικά την συγκατάθεσή τους.

 • Πληροφορίες

  Ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε εκ των προτέρων τον διερμηνέα για το περιεχόμενο και τον σκοπό της συνομιλίας. Αλλά ίσως να μην υπάρχει χρόνος γι ‘αυτό, και ίσως να μην θελήσετε να υπάρξει κάποιο είδος συμμαχίας ανάμεσα σε εσάς και τον διερμηνέα. Επομένως, είναι καλό να ενημερώσετε τον διερμηνέα παρουσία του παιδιού και να του ζητήσετε να μεταφράσει αυτά που λέτε και στο παιδί. Ο σκοπός αυτής της πληροφορίας δεν είναι ούτε να πείτε στον διερμηνέα πώς τα πάει το παιδί, ούτε να κάνετε κάποια κριτική γι’ αυτό, με οποιονδήποτε τρόπο. Έτσι κρατάτε τη διαδικασία ουδέτερη!

  Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε ικανούς και αμερόληπτους διερμηνείς. Λάβετε υπόψη ότι δεν είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιήσετε κάποιον που έχει σύγκρουση συμφερόντων με το παιδί. Για παράδειγμα, μην αφήνετε ποτέ έναν ανάδοχο να διερμηνεύσει, εάν η συζήτηση αφορά μια σύγκρουση μεταξύ αυτού και του παιδιού.

  Λάβετε υπόψη τα παρακάτω κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με χρήση διερμηνέα:

  • Οι διερμηνείς δεν μπορούν να μεταφράσουν ό,τι λέτε εσείς και το παιδί λέξη προς λέξη. Ορισμένες λέξεις δεν υπάρχουν καν σε άλλες γλώσσες.
  • Οι διερμηνείς μόνο μεταφράζουν, και οι λέξεις αποτελούν ένα μόνο μέρος της επικοινωνίας. Επομένως, προσέξτε τη μη-λεκτική επικοινωνία και προσπαθήστε να μάθετε αν υπάρχουν άλλα σημαντικά πράγματα. Αναφέρετε αυτές τις μη λεκτικές πτυχές όταν χρησιμοποιείτε διερμηνέα τηλεφωνικά: εξηγήστε ποιος είναι παρών στο δωμάτιο και αναφέρετε στον διερμηνέα τα πράγματα που συμβαίνουν στο δωμάτιο.
  • Οι προτάσεις δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλες, ώστε ο διερμηνέας να μπορεί να θυμάται όλα όσα ειπώθηκαν.
  • Συζητήστε με το παιδί, όχι με το διερμηνέα, και διατυπώστε σαφείς και άμεσες ερωτήσεις. Έτσι δεν λέμε: Θα μπορούσατε να ρωτήσετε το παιδί αν έχει έρθει σε επαφή με τους γονείς του;, αλλά: Έχεις έρθει σε επαφή με τους γονείς σου; Αποφύγετε τις δύσκολες προτάσεις και εξηγείστε τυχόν δύσκολη ορολογία στον διερμηνέα.
  • Αν ο διερμηνέας δείχνει υπερβολική πρωτοβουλία, θα πρέπει να του το πείτε.
  • Εάν υπάρχουν πολλοί συμμετέχοντες στη συνομιλία, να αποσαφηνίζετε κάθε φορά σε ποιον μιλάτε. Ο τρόπος που απευθύνεστε σε γυναίκες ή άνδρες διαφέρει σε πολλές γλώσσες και ένας διερμηνέας που εργάζεται μέσω τηλεφώνου δεν μπορεί να δει σε ποιο άτομο μιλάτε.
 • Εκπαίδευση και εργαλεία

  Πληροφορίες και παραδείγματα χρήσης διερμηνέων

  Το πρόγραμμα CONNECT (2014) έχει αναπτύξει το εργαλείο «Standards to ensure that unaccompanied migrant children are able to fully participate» («Πρότυπα για την εξασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των ασυνόδευτων παιδιών μεταναστών») ώστε να βοηθήσει όλους τους εμπλεκόμενους σε νομικές και δικαστικές διαδικασίες. Αυτό περιλαμβάνει πρότυπα για όσους εργάζονται με ασυνόδευτα παιδιά. Το πρότυπο τρία αφορά τη χρήση διερμηνέων, καθώς και ορισμένα παραδείγματα αξιόλογων πρακτικών. Το εργαλείο είναι διαθέσιμο εδώ .

  Πληροφορίες για τις συνεντεύξεις με παιδιά με χρήση διερμηνέα

  Η έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ‘The Heart of the Matter: Assessing Credibility when Children Apply for Asylum in the European Union’ («Η Ουσία του Θέματος : Αξιολόγηση της Αξιοπιστίας των Παιδιών που Εφαρμόζουν Άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση») στοχεύει να βοηθήσει στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας των αιτημάτων των παιδιών με δίκαιο, αντικειμενικό και συνεπή τρόπο. Το κεφάλαιο 5 παρέχει πληροφορίες για το τι αναμένεται από τον διερμηνέα και την ιδιαίτερη πρόκληση της διερμηνείας όταν πρόκειται για παιδιά. Επίσης, εξετάζεται ο ρόλος του επιτρόπου υπό αυτό το πρίσμα. Η έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ .

  Συνομιλία μέσω διερμηνέα – σύντομος οδηγός

  Το Σουηδικό Εθνικό Συμβούλιο Υγείας δημοσίευσε σύντομα φυλλάδια για συζητήσεις μέσω διερμηνέα. Το φυλλάδιο είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά και σε αρκετές άλλες γλώσσες (κάντε κλικ στην έκδοση της επιθυμητής γλώσσας και επιλέξτε ‘ladda ner’ για να κατεβάσετε το PDF του φυλλαδίου)

  Κατευθυντήριες αρχές για τη συνεργασία με διερμηνείς

  Η Υπηρεσία Επιτροπείας της Σκωτίας ανέπτυξε ένα Πρακτικό Εγχειρίδιο το 2013 το οποίο περιλαμβάνει χρήσιμες κατευθυντήριες αρχές για τη συνεργασία με διερμηνείς στο Προσάρτημα 5 (σελίδες 95-99).

  Πληροφορίες για τη χρήση διερμηνέων

  Η κυβέρνηση της Κροατίας υιοθέτησε ένα νέο πρωτόκολλο για τη μεταχείριση των ασυνόδευτων παιδιών. Το πρωτόκολλο καθορίζει λεπτομερώς τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων, τη ροή των εργασιών και τις προθεσμίες για δράση. Οι πληροφορίες (στα Κροατικά) θα είναι διαθέσιμες στις αρχές του 2019 και μπορείτε να τις βρείτε εδώ .

  Συνεργασία με διερμηνείς στην ψυχική υγεία

  Το εγχειρίδιο PALOMA είναι ένα εκτενές ενημερωτικό πακέτο (στα Φινλανδικά) για τους προσφυγικούς πόρους και τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την ψυχική υγεία. Το βιβλίο περιλαμβάνει ένα <ahref=”http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136193/7.8.PALOMA_KA%CC%88SIKIRJA_WEB.pdf?sequence=4&isAllowed=y”> κεφάλαιο στη σελίδα 131 για τη συνεργασία με τους διερμηνείς.

 • Καλές πρακτικές

  Κροατία: υποχρεωτική χρήση διερμηνέων

  Σύμφωνα με το προαναφερθέν Πρωτόκολλο για τη Μεταχείριση των Ασυνόδευτων Παιδιών, η αστυνομία στην Κροατία είναι υποχρεωμένη να παρέχει διερμηνέα κατά την ταυτοποίηση, την εκτίμηση των αρχικών αναγκών από έναν κοινωνικό λειτουργό και τη διαδικασία διεθνούς προστασίας. Για όλες τις άλλες διαδικασίες, παρέχεται διερμηνέας από το κέντρο κοινωνικής πρόνοιας.

  Ολλανδία: σύμβαση με πάροχο διερμηνείας και μετάφρασης

  Το Nidos, ο εθνικός φορέας επιτροπείας για ασυνόδευτα παιδιά στην Ολλανδία, έχει σύμβαση με πάροχο διερμηνείας και μετάφρασης για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας. Αν παραστεί ανάγκη, ο επίτροπος μπορεί να ζητήσει διερμηνέα. Ο πάροχος προσφέρει τόσο ad hoc υπηρεσίες διερμηνείας μέσω τηλεφώνου, όσο και υπηρεσίες διερμηνείας προγραμματισμένες εκ των προτέρων (τηλεφωνικά ή επί τόπου).