Συνεργασία με δικηγόρους

Ο επίτροπος θα πρέπει να αναθέσει σε έναν εξειδικευμένο και έμπειρο δικηγόρο ή νομικό σύμβουλο την εκπροσώπηση του ασυνόδευτου παιδιού, αμέσως μόλις εμπλακεί σε κάποια νομική διαδικασία. Όλα πρέπει να γίνονται σε συνεργασία με το παιδί, εάν έχει την απαραίτητη κατανόηση της διαδικασίας. Ο δικηγόρος αναλαμβάνει περιπτώσεις, χωρίς να περιορίζεται σε αυτές, κατηγοριών για ποινικό αδίκημα, χαρακτηρισμού ως θύματος εμπορίας ή εκμετάλλευσης ανθρώπων ή όταν χρειάζεται να υποβάλει αίτηση για καθεστώς διεθνούς προστασίας ή μετανάστευσης σε μια χώρα προορισμού 1.

 • Κατάρτιση και εργαλεία

  Πληροφορίες και παραδείγματα χρήσης δικηγόρων

  Το πρόγραμμα CONNECT (2014) έχει αναπτύξει το εργαλείο “Standards to ensure that unaccompanied migrant children are able to fully participate” («Πρότυπα για την εξασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των ασυνόδευτων παιδιών μεταναστών») ώστε να βοηθήσει όλους τους εμπλεκόμενους σε νομικές και δικαστικές διαδικασίες. Αυτό περιλαμβάνει πρότυπα για όσους εργάζονται με ασυνόδευτα παιδιά. Το πρότυπο δύο αφορά τον διορισμό δικηγόρου, ενώ περιλαμβάνει και ορισμένα παραδείγματα αξιόλογων πρακτικών. Το εργαλείο είναι διαθέσιμο εδώ .

 • Καλές πρακτικές

  Ολλανδία: νομική βοήθεια για το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού

  Το Nidos, ο εθνικός φορέας επιτροπείας για όλα τα ασυνόδευτα παιδιά στην Ολλανδία, βρίσκεται σε επαφή με το Ολλανδικό Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής (Raad voor Rechtsbijstand), ένα ανεξάρτητο διοικητικό όργανο που συστάθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Ασφάλειας. Το υπουργείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση της επιδοτούμενης νομικής συνδρομής και την εποπτεία της, ενώ το Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής είναι επιφορτισμένο με αυτό το καθήκον και την εφαρμογή του συστήματος νομικής συνδρομής. Το Nidos χρησιμοποιεί δικηγόρους με πείρα στην παροχή νομικής συνδρομής σε ασυνόδευτα παιδιά, παρακολουθεί το έργο των δικηγόρων, και παρεμβαίνει όταν η νομική συνδρομή δεν εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον κάποιου παιδιού.

  Κροατία: δωρεάν νομική συνδρομή

  Σύμφωνα με τον κροατικό νόμο περί διεθνούς και προσωρινής προστασίας, τα ασυνόδευτα παιδιά δικαιούνται δωρεάν νομικής συνδρομής, εάν δεν έχουν δικά τους μέσα. Η αντιπροσώπευση παρέχεται από δικηγόρους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των παρόχων δωρεάν νομικής συνδρομής. Αυτό είναι απαραίτητο για διαδικασίες ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου και σε περιπτώσεις περιορισμού της ελευθερίας.