Η αποστολή σας: Διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος του Παιδιού

Ως επίτροπος τα επίσημα καθήκοντά σας είναι να διασφαλίζετε την υγιή ανάπτυξη του παιδιού, να υπηρετείτε τα συμφέροντα του, να αναζητάτε δυνατότητες για το μέλλον του παιδιού μετά την ηλικία των 18 ετών και να παρεμβαίνετε όταν χρειάζεται. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οφείλετε να διασφαλίσετε ότι η διαδικασία ασύλου ακολουθεί τους κανόνες, ότι είστε σε επαφή με την οικογένεια του παιδιού και ότι το παιδί έχει μια ασφαλή δομή διαβίωσης και είναι σε θέση να πάει στο σχολείο. Το παιδί πρέπει να προστατεύεται και να έχει τη φροντίδα που χρειάζεται. Αυτό το τμήμα της εργαλειοθήκης παρέχει πληροφορίες σχετικά με:

  • την διευκόλυνση της συμμετοχής των παιδιών
  • την προώθηση της ασφάλειας και της ευημερίας του παιδιού
  • την άσκηση της νομικής εκπροσώπησης
  • την εύρεση βιώσιμων λύσεων
Ως επίτροποι, είστε υπεύθυνοι και υπόλογοι για το παιδί στη φροντίδα σας

Διευκόλυνση της συμμετοχής των παιδιών

Ως υπεύθυνος για τη διασφάλιση του μείζονος συμφέροντος του παιδιού, ο επίτροπος πρέπει να βοηθά το παιδί να συμμετέχει σε όλες ...
Διάβασε περισσότερα

Προώθηση της ασφάλειας και της ευημερίας του παιδιού

Η προώθηση της ασφάλειας και της ευημερίας του παιδιού αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς και αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής σας ενασχόλησης. Μπορεί ...
Διάβασε περισσότερα

Η Άσκηση της νομικής εκπροσώπησης

Ως επίτροπος, είστε υπεύθυνος και υπόλογος για το παιδί. Δεδομένου ότι τα παιδιά δεν έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, ο επίτροπος οφείλει ...
Διάβασε περισσότερα

Βιώσιμη λύση: ένταξη στη χώρα υποδοχής

Ως επίτροπος βοηθάτε στην εύρεση μιας βιώσιμης λύσης με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Εκτός από την αντιμετώπιση των άμεσων ...
Διάβασε περισσότερα

Βιώσιμη λύση: επαναπατρισμός και επιστροφή

Ως επίτροπος βοηθάτε στην εύρεση βιώσιμης λύσης προασπίζοντας το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Εκτός από την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών του ...
Διάβασε περισσότερα