Η ευημερία σας

Τα παιδιά που καθοδηγείτε ως επίτροποι συχνά έχουν περάσει κακουχίες. Μπορεί επίσης να είναι τραυματισμένα. Ορισμένα παιδιά θα περνούν εφηβεία και άλλα θα πρέπει να μάθουν πως να χειρίζονται την ελευθερία που βιώνουν στην Ευρώπη, εάν προέρχονται από έναν πολιτισμό με αυστηρότερους και σαφέστερους κανόνες και περιορισμούς. Μπορεί να έχουν ζήσει κάτω από τους περιορισμούς ενός κυβερνώντος καθεστώτος που διαφέρουν πολύ από τη ζωή σε μια πιο ανοιχτή κοινωνία. Όλα αυτά μπορεί να προκαλέσουν κάποια προκλητική συμπεριφορά με την οποία θα έρθετε αντιμέτωποι. Και άλλοι φορείς που εργάζονται με τα παιδιά μπορεί να θέλουν να κάνετε πράγματα ή να ζητούν από εσάς να λάβετε αποφάσεις.

Ως αποτέλεσμα, μπορεί να νιώσετε πίεση και η δουλειά σας ενδέχεται, ως εκ τούτου, να είναι αγχωτική και γεμάτη προκλήσεις. Το να είσαι υπεύθυνος για πολλά παιδιά και να έχεις πολλά πράγματα που πρέπει να κάνεις, μπορεί επίσης να συμβάλει σε αυτό το συναίσθημα. Ίσως αισθανθείτε την ευθύνη να επιλύσετε όλα τα προβλήματα, ενώ να μην μπορείτε να το πράξετε. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να δείτε τη δουλειά σας στις πραγματικές της διαστάσεις και να φροντίσετε την ευημερία σας. Για να βοηθηθείτε, αυτό το μέρος της εργαλειοθήκης προσεγγίζει:

  • Τη διαχείριση του άγχους και την αποτροπή της εξάντλησης
  • Τη συνειδητοποίηση της εντολή σας και της εργασίας σας σύμφωνα με αυτήν
  • Την υποστήριξη από ομότιμους
Ως επίτροποι, είστε υπεύθυνοι και υπόλογοι για το παιδί στη φροντίδα σας

Διαχείριση του άγχους

Αυτό το μέρος της εργαλειοθήκης προσεγγίζει τη σημασία της εξεύρεσης της σωστής ισορροπίας στο έργο σας μεταξύ των πηγών άγχους και ...
Διάβασε περισσότερα

Γνωρίζοντας την εντολή σας και ενεργώντας ανάλογα

Αυτό το μέρος της εργαλειοθήκης εξετάζει τη σημασία της γνώσης της εντολής σας αλλά και του έργου που προσφέρετε σύμφωνα ...
Διάβασε περισσότερα

Υποστήριξη από ομότιμους

Αυτό το τμήμα της εργαλειοθήκης εξετάζει τα πλεονεκτήματα της υποστήριξης από ομότιμους στην εργασία σας ως επίτροπος – και πως να ...
Διάβασε περισσότερα