Γνωρίζοντας την εντολή σας και ενεργώντας ανάλογα

Αυτό το μέρος της εργαλειοθήκης εξετάζει τη σημασία της γνώσης της εντολής σας αλλά και του έργου που προσφέρετε σύμφωνα με αυτήν.

 • Πληροφορίες

  Για να εξασφαλίσετε την ευημερία σας, πρέπει να έχετε κατά νου ορισμένους απλούς κανόνες. Θα σας βοηθήσουν να εκτελέσετε το έργο σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να εξυπηρετήσετε το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Οφείλετε να:

  • Γνωρίζετε την εντολή σας, ώστε να ενεργείτε ανάλογα.
   Ως επίτροπος σας έχει δοθεί μια συγκεκριμένη εντολή: η επίσημη ανάθεση να αναλάβετε την ευθύνη για ένα ασυνόδευτο παιδί, εξυπηρετώντας το βέλτιστο συμφέρον του. Κάθε εντολή έχει σαφή και ακριβή όρια που καθορίζουν τα καθήκοντα, τα δικαιώματα, το έργο και τους τομείς δράσης του επιτρόπου. Διαβάστε την επίσημη ανάθεση και την περιγραφή των επαγγελματικών ή εθελοντικών καθηκόντων για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείται τι αναμένεται από εσάς. Η υπέρβαση των ορίων της εντολής μπορεί να σας εκθέσει σε υπερβολικό φόρτο εργασίας και θα μπορούσε να σας οδηγήσει σε υπερβολική συναισθηματική εμπλοκή. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να βιώσετε αισθήματα άγχους, απογοήτευσης και ματαίωσης.
  • Αποκτήσετε βαθιά γνώση του συστήματος, της λειτουργίας του και των παραγόντων του.
   Είναι σημαντικό να εξοικειωθείτε με τις διαδικασίες, τους νόμους, τους άγραφους κανόνες και τους κύριους παράγοντες του συστήματος. Αυτό θα σας βοηθήσει να βρείτε τις σωστές απαντήσεις και να εργαστείτε πιο επαγγελματικά (ακόμα και αν είστε εθελοντής).
  • Επικαιροποιείτε την ενημέρωσή σας για τις εξελίξεις στον τομέα και το σύστημα προστασίας.
  • Γνωρίζετε τα δικαιώματά και τα προνόμιά σας (π.χ. αποζημίωση, άδεια μετ ‘αποδοχών), για να εξασφαλίσετε μια καλή ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και προσωπικής σας ζωής.
 • Καλές πρακτικές

  Ιταλία: μεικτό σύστημα διαχείρισης των επιτρόπων

  Από την αρχή, η περιφέρεια του Βένετο αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ένα μικτό σύστημα για τη διαχείριση των επιτρόπων ασυνόδευτων παιδιών. Σε αυτό το σύστημα, υπάρχει κοινή ευθύνη για το παιδί. Μια περιφερειακή εξειδικευμένη ομάδα είναι υπεύθυνη για την εποπτεία και την τεχνική υποστήριξη, ενώ οι τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες είναι υπεύθυνες για την καθημερινή φροντίδα και υποστήριξη του παιδιού.

  Οι τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση στους επιτρόπους μέσω των λεγόμενων « τοπικών διαχειριστών περιπτώσεων», παρέχοντάς τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και συμβουλές για συγκεκριμένα θέματα και τη σωστή ερμηνεία του ρόλου τους και των σχετικών ευθυνών τους. Ο τοπικός διαχειριστής περιπτώσεων βοηθά τον επίτροπο να εκτελεί τον ρόλο του και τον καθοδηγεί μέσω του περιφερειακού συστήματος προστασίας των παιδιών, καθώς γνωρίζει τους βασικούς του παράγοντες. Οργανώνονται επίσης συνεδριάσεις παρακολούθησης ως ευκαιρία για τον επίτροπο να παρουσιάσει και να συζητήσει τις εμπειρίες του όσον αφορά στην προστασία των παιδιών. Η περιφερειακή εξειδικευμένη ομάδα παρέχει προσανατολισμό, υποστήριξη και νομικές συμβουλές.

  Όπως απαιτείται από τη νομοθεσία, η επιτροπεία στην Ιταλία παρέχεται από εθελοντές. Η περιφέρεια του Βένετο ασφαλίζει τους επιτρόπους και καλύπτει τα ετήσια έξοδα τους.

  Ολλανδία: μεθοδολογία της επιτροπείας

  Στην Ολλανδία, το Nidos είναι ο «νόμιμος επίτροπος» των ασυνόδευτων παιδιών. Λειτουργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος του παιδιού, έχει τη γονική μέριμνα και είναι υπεύθυνο για το παιδί. Ο επίτροπος που υποστηρίζει και καθοδηγεί το παιδί είναι υπάλληλος του Nidos που έχει σπουδάσει κοινωνική εργασία και έχει παρακολουθήσει την στοχευμένη εκπαίδευση του Nidos για τα ασυνόδευτα παιδιά. Οι επιτρόπους του Nidos εργάζονται σύμφωνα με μια γραπτή μεθοδολογία που τους δίνει σαφή ορισμό της εντολής και των καθηκόντων τους.