Διαχείριση του άγχους

Αυτό το μέρος της εργαλειοθήκης προσεγγίζει τη σημασία της εξεύρεσης της σωστής ισορροπίας στο έργο σας μεταξύ των πηγών άγχους και των πηγών ενέργειας. Παρέχει επίσης συμβουλές για το πώς να το κάνετε.

 • Πληροφορίες

  Γενικά, είναι σημαντικό η εργασία να προσφέρει μια καλή ισορροπία ανάμεσα στην επένδυση (χρόνος, προσπάθεια, εμπειρογνωμοσύνη) και τις απολαβές (μισθός, νόημα/χρησιμότητα, ευχαρίστηση, πείρα). Η δουλειά είναι αγχωτική αλλά και δύσκολη. Μπορεί κάποιες φορές να είναι βαρετή, αλλά προσφέρει και προσωπική ανάπτυξη. Ίσως επιλέξατε την κοινωνική εργασία δικαιολογημένα. Ίσως να σας κάνει καλό να αναστοχαστείτε : τα πράγματα που κάποτε θεωρούσατε σημαντικά αποτελούν ακόμα αρκετά μεγάλο μέρος της δουλειάς σας; Παίρνετε ακόμα αρκετή ικανοποίηση από αυτή;

  Αν αρχίσετε να αισθάνεστε ότι ως επίτροπος ή κοινωνικός λειτουργός είστε μόνοι σας, οφείλετε αμέσως να μιλήσετε με έναν συνάδελφό σας το συντομότερο δυνατό. Η ανταλλαγή πληροφοριών με συναδέλφους είναι σημαντική για τη διασφάλιση της συνέχειας στην καθοδήγηση του παιδιού και για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εκτέλεσης ορισμένων καθηκόντων. Σημαίνει επίσης ότι η δουλειά σας μπορεί εύκολα να περάσει σε κάποιον άλλο, εάν κριθεί απαραίτητο.

  Στην ομάδα σας θα πρέπει πάντοτε να δημιουργούνται ευκαιρίες συζήτησης των θεμάτων που αντιμετωπίζετε. Προγραμματίστε τακτικές στιγμές παρέμβασης και επίβλεψης. Βεβαιωθείτε ότι οι συνάδελφοι μιλάνε για τη δουλειά τους, για παράδειγμα κάνοντας ένα σύντομο γύρο, ρωτώντας ο ένας τον άλλο «πώς είσαι;» στις συναντήσεις ομάδας. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει χρόνος για όλα όσα παρουσιάζουν οι συνάδελφοι – τόσο πρακτικά όσο και συναισθηματικά ζητήματα – αλλά το να μοιραζόμαστε τέτοια πράγματα δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Το να μιλάτε εκτενώς για τα συναισθήματά σας, όταν νιώθετε άβολα να το κάνετε , δεν βοηθάει καθόλου. Εάν παρατηρήσετε ότι κάποιος συνάδελφος δυσκολεύεται, προσπαθήστε να τον υποστηρίξετε. Μπορείτε να το κάνετε προσφέροντας να κάνετε κάποια πράγματα γι’ αυτόν. Οι άνθρωποι μερικές φορές δυσκολεύονται να σταματήσουν να κάνουν κάποια πράγματα, ενώ αυτό που πραγματικά θέλουν είναι να τα κάνει κάποιος άλλος . Αυτό που μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την περίπτωση είναι να είστε ευθύς, υποδεικνύοντας ακριβώς πώς και πότε θα μπορούσατε να κάνετε κάτι γι’ αυτούς.

  Η έλλειψη σωστής ισορροπίας στην εργασία σας μεταξύ των πηγών άγχους και των πηγών ενέργειας, θα μπορούσε να επηρεάσει τη συμπεριφορά σας. Τα συμπτώματα του άγχους μπορεί να είναι:
  Στην προσωπική σας ζωή:

  • Δυσκολία συγκέντρωσης ή το να μην θυμόσαστε πράγματα
  • Προβλήματα ύπνου
  • Υπερβολική ανησυχία
  • Μείωση του χρόνου που αφιερώνετε στις κοινωνικές δραστηριότητες
  • Συχνή κόπωση και χαμηλή ενέργεια

   

  Στην επαγγελματική σας ζωή:

  • Να δυσκολεύεστε να θέτετε όρια
  • Να μετατραπείτε σε Κυνικό ή στυγνό
  • Να εργάζεστε περισσότερο χρόνο και να καταβάλετε περισσότερη προσπάθεια από πριν
  • Να επικρίνετε συνεχώς τον εαυτό σας και τους άλλους
  • Να δυσκολεύεστε να ζητήσετε βοήθεια και υποστήριξη

   

  Εάν αντιμετωπίζετε συμπτώματα όπως αυτά, ίσως θα έπρεπε να λάβετε υπόψη τις συμβουλές στην αρχή αυτής της ενότητας. Και εάν τα συμπτώματα συνεχίσουν να επαναλαμβάνονται, ίσως θα έπρεπε να αναζητήσετε βοήθεια 1.

  Τέλος, αν ενεργείτε εξ ονόματος ενός οργανισμού, να μιλάτε τακτικά στον διευθυντή και την ομάδα σας για το πως βιώνετε την ιδιωτική και επαγγελματική σας ζωή. Να διασφαλίσετε ότι γνωρίζετε σε ποιον μπορείτε να απευθυνθείτε για προτάσεις ή βοήθεια.

 • Κατάρτιση & εργαλεία

  Εργαλείο: SPARK

  Το εργαλείο SPARK είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης μέσω της ενδοσκόπησης για τους επαγγελματίες που εργάζονται στην προστασία των παιδιών, υποστηρίζοντας τους καθώς αναπτύσσουν ένα σχέδιο αυτοφροντίδας προσαρμοσμένο σε αυτούς. Παρόλο που το εργαλείο αυτό σχεδιάστηκε για τους επαγγελματίες και τις υπηρεσίες πρόνοιας και προστασίας των παιδιών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους τομείς. Μπορείτε να βρείτε το εργαλείο SPARK εδώ.

 • Καλές πρακτικές

  Ελλάδα: αποτρέποντας την υπερβολική επιβάρυνση

  Τα μέλη του Δικτύου Επιτροπείας της METAδρασης κάνουν τα ακόλουθα για να αποτρέψουν την υπερβολική επιβάρυνση:

  • Κάθε μέλος εξουσιοδοτείται να προστατεύει τα ατομικά, κοινωνικά και νομικά δικαιώματα 10 -11 παιδιών, το μέγιστο
  • Ο διαχειριστής του προγράμματος έχει συστηματικά, προσωπικές και ομαδικές συναντήσεις με τα μέλη του Δικτύου Επιτροπείας.
  • Υπάρχει ένα σύστημα προσωπικής και ομαδικής παρακολούθησης των επιτρόπων από τους ψυχολόγους του δικτύου.
  • Κάθε μέλος του δικτύου υποστηρίζεται από ένα άλλο μέλος που ενεργεί ως ομόλογό του.
  • Συναντήσεις ομάδων με τον διαχειριστή του προγράμματος
  • Εποπτεία
  • Διαχείριση χρόνου
  • Αυτοφροντίδα
  • Φυσική άσκηση
  • Διαχείριση άγχους

   

  Γερμανία: συναντήσεις ομάδων εργασίας

  Υπάρχουν διάφοροι τύποι επιτρόπων στη Νότια Κάτω Σαξονία, όπου η Jugendhilfe Süd-Niedersachsen είναι υπεύθυνη για την επιτροπεία. H JSN είναι οργάνωση επιτροπείας με δικούς της επιτρόπους, αλλά και οι δήμοι έχουν αρκετούς επιτρόπους. Για την διασύνδεση αυτών των επιτρόπων, ώστε να μπορούν να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο και να αλληλοβοηθούνται, υπάρχει μια ομάδα εργασίας για επιτρόπους ασυνόδευτων παιδιών. Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της ομάδας εργασίας, οι επίτροποι δημιουργούν πρότυπα (υποδείγματα) για την καθημερινή τους εργασία, ενώ μοιράζονται πληροφορίες και γνώσεις.

  Οι επίτροποι της JSN εργάζονται σε ομάδα με άλλους επιτρόπους, ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον. Οργανώνονται συναντήσεις ομάδων και διαβουλεύσεις για τις υποθέσεις, αλλά και αξιολογήσεις για την προστασία των παιδιών, όπου κρίνεται απαραίτητο. Οι επίτροποι της JSN συμμετέχουν επίσης σε εργαστήρια και εκπαίδευση που οργανώνονται σε εθνικό επίπεδο. Εκτός της εσωτερικής δικτύωσης, οι επίτροποι της JSN επιβλέπονται από εξωτερικό επαγγελματία. Η δουλειά του επιβλέποντος είναι να μιλάει για τα θέματα που προκύπτουν σε επίπεδο περιπτώσεων, να συζητά προσωπικά ή ομαδικά προβλήματα και να βοηθά τον επίτροπο να βρίσκει λύσεις.

  Ολλανδία: υποστήριξη για επιτρόπους

  Το Nidos παρέχει εκπαίδευση, επίβλεψη και δικτύωση για επιτρόπους. Ο επίτροπος μπορεί επίσης να ζητήσει να συζητηθούν δύσκολες μεμονωμένες περιπτώσεις στη δική τους «μικρή» ομάδα και μπορεί να συμβουλευθεί το γραφείο υποστήριξης του Nidos για την νομική και ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών.