Υποστήριξη από ομότιμους

Αυτό το τμήμα της εργαλειοθήκης εξετάζει τα πλεονεκτήματα της υποστήριξης από ομότιμους στην εργασία σας ως επίτροπος – και πως να την οργανώσετε.

 • Πληροφορίες

  Η συμμετοχή σε ομάδες ομοτίμων ή η δημιουργία ομάδας συναδέλφων είναι πολύ χρήσιμη για την προστασία της ψυχολογικής και συναισθηματικής σας ακεραιότητας. Η ανταλλαγή εμπειριών, η σύγκριση προβλημάτων και η εξεύρεση λύσεων μεταξύ των ανεπίσημων δομών του δικτύου διασφαλίζει τη διάχυση χρήσιμων πληροφοριών και την ενίσχυση των καλών πρακτικών.

  Θα μπορούσατε επίσης να εξετάσετε τη συμμετοχή σας σε ανεπίσημες ομάδες (ομάδες αμοιβαίας υποστήριξης, δίκτυα) ή σε μια επίσημη ομάδα ενός οργανισμού. Για παράδειγμα, μια ομάδα κάποιας ένωσης επιτρόπων ή κοινωνικών λειτουργών. Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται αμήχανα να συζητήσουν ορισμένα θέματα με τους άμεσους συναδέλφους τους. Μερικές φορές είναι ευκολότερο να μιλάμε για αυτά με άλλους επαγγελματίες σε περιφερειακές, εθνικές ή διεθνικές συναντήσεις.

  Άλλες συμβουλές υποστήριξης:

  • συμμετοχή σε εκπαίδευση που περιλαμβάνει άλλους επιτρόπους. Είναι ευκαιρία για δημιουργία και ενίσχυση των εργασιακών σχέσεων. Η εισαγωγική ή αρχική κατάρτιση των επιτρόπων είναι πολύ σημαντική από αυτή την άποψη και πρέπει να επιτύχει δύο στόχους: την απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων και τη διασύνδεση με άλλους επιτρόπους,
  • προώθηση των συναντήσεων και συμμετοχή σε συναντήσεις μεταξύ έμπειρων και νέων επιτρόπων για ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών και συζήτηση σχετικών θεμάτων. Ένας έμπειρος επίτροπος θα μπορούσε επίσης να γίνει ο «μέντορας» ενός νέου επιτρόπου, λειτουργώντας ως οδηγός και σημείο αναφοράς.
 • Καλές πρακτικές

  Ιταλία: δίκτυο επιτρόπων

  Τα δίκτυα επιτρόπων (σε περιφερειακό, εθνικό ή διακρατικό επίπεδο) προσφέρουν ευκαιρίες για συζήτηση θεμάτων από μια ευρύτερη οπτική γωνία. Η περιφέρεια του Βένετο προώθησε τη δημιουργία δικτύου επιτρόπων. Το δίκτυο παρέχει κατάρτιση και συναντήσεις, δίνοντας την ευκαιρία για ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και την ενίσχυση των σχέσεων και της αμοιβαίας υποστήριξης. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι επίτροποι ενθαρρύνονται να γνωριστούν μεταξύ τους και να δημιουργήσουν εργασιακές σχέσεις. Παράλληλα ενθαρρύνεται η ανταλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας (π.χ. λίστες αλληλογραφίας) και διοργανώνονται δείπνα.

  Ολλανδία: εργασία σε μικρές ομάδες

  Το 2016, το Nidos εισήγαγε την έννοια της εργασίας σε μικρές ομάδες. Οι επίτροποι εργάζονται από ένα περιφερειακό γραφείο στο πλαίσιο μιας ομάδα 15 περίπου επιτρόπων. Αυτή η ομάδα αποτελείται από αρκετές μικρότερες ομάδες, τις αποκαλούμενες «ομάδες πυρήνα». Μια μικρή ομάδα αποτελείται από 6-8 επιτρόπους. Οι ομάδες είναι μικρές για να εξασφαλιστεί το αίσθημα του ανήκειν και της κοινής ευθύνης, αλλά και για να διασφαλιστεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα. Όσο μεγαλύτερη είναι η ομάδα, τα μέλη της αισθάνονται ότι συμμετέχουν λιγότερο και νιώθουν λιγότερη υπευθυνότητα.

  Τα μέλη μιας μικρής ομάδας είναι υπεύθυνα για τα ακόλουθα:

  • Ανάθεση των υποθέσεων μεταξύ τους (διατηρώντας ένα υγιές και ισορροπημένο φόρτο εργασίας),
  • συζήτηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων ασφαλείας,
  • προετοιμασία βασικών αποφάσεων,
  • συνεχής γενική παρακολούθηση σε περιπτώσεις μεμονωμένων επιτρόπων,
  • αξιολόγηση των κινδύνων για την ασφάλεια και σκέψεις για τα συμβάντα που έλαβαν χώρα,
  • έγκριση του σχεδίου περίθαλψης για τα ευάλωτα παιδιά στο ψηφιακό σύστημα αρχείων,
  • οργάνωση της διαθεσιμότητας και συντονισμός των αδειών διακοπών για να διασφαλιστεί η αντικατάσταση από συναδέλφους κατά τη διάρκεια της απουσίας,
  • εκτέλεση των εργασιών στο πλαίσιο που ορίζεται για το σκοπό αυτό,
  • υλοποίηση νέων πολιτικών,
  • συμβολή στη διενέργεια των ελέγχων,
  • η συνεργασία και η λειτουργία της ίδιας της μικρής ομάδας,
  • συζήτηση για τη ζωτικότητα της μικρής ομάδας και των μελών της,

   

  Τα μέλη των μικρών ομάδων αναμένεται να προσεγγίζουν κριτικά τα αποτελέσματα του προγράμματος των υπολοίπων. Θα πρέπει να δίνουν στα άλλα μέλη της ομάδας σαφή και λεπτομερή ανατροφοδότηση βασισμένη στους δείκτες επαγγελματικής δεοντολογίας, τα πρωτόκολλα και τις συμφωνίες πολιτικής που χρησιμοποιούνται στο Nidos, το επαγγελματικό καταστατικό του Nidos, τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη φροντίδα των νέων και τον κώδικα επαγγελματικών προτύπων.

  Όταν κρίνεται απαραίτητο, εμπειρογνώμονες, όπως ψυχολόγοι από το τμήμα της συμπεριφοράς και σύμβουλοι και το νομικό τμήμα του Nidos καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Για κάποιες «καίριες» αποφάσεις, η συμβολή των εμπειρογνωμόνων ψυχολόγων, νομικών συμβούλων ή άλλων ειδικών είναι υποχρεωτική. Για παράδειγμα, η ανταπόκριση σε ενδείξεις έλλειψης ασφάλειας και κατά την εξέταση της μεταφοράς παιδιού σε άλλο χώρο υποδοχής λόγω ανησυχιών για την ανάπτυξη του παιδιού.