Priručnik za skrbništvo

Ovaj praktični priručnik razvijen je uz sufinanciranje Europske komisije kao dio ProGuard projekta kako bi vam bio podrška u obavljanju svakodnevnog rada kao skrbnika. Sastoji se od informacija, alata i primjera dobre prakse vezanih uz skrbništvo za djecu bez pratnje, a cilj mu je zaštita i provedba prava ove posebne skupine djece u Europi. Nadamo se da će vam biti od pomoći u obavljanju važnog posla skrbnika za djecu bez pratnje!

Vaša misija: očuvanje najboljih interesa djeteta

Pročitajte više

Vi i suradnja s drugima

Pročitajte više

Vaše znanje i vještine

Pročitajte više

Vaša dobrobit

Pročitajte više