Γνώσεις και δεξιότητες

Η εργασία με ασυνόδευτα παιδιά απαιτεί συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες. Αυτό το τμήμα της εργαλειοθήκης παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με:

  • την ανάπτυξη των παιδιών προσφύγων
  • τη διαπολιτισμική και φιλική προς το παιδί επικοινωνία
  • τις πληροφορίες που αφορούν τη χώρα καταγωγής
  • τις βασικές νομικές γνώσεις
Ως επίτροποι, είστε υπεύθυνοι και υπόλογοι για το παιδί στη φροντίδα σας

Ανάπτυξη ασυνόδευτων παιδιών

Τα ασυνόδευτα παιδιά είναι εξαιρετικά ευάλωτα: είναι ανήλικα, μόνα και πρόσφυγες. Τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την καθοδήγηση των ασυνόδευτων ...
Διάβασε περισσότερα

Διαπολιτισμική επικοινωνία

Ως επίτροποι ασυνόδευτων παιδιών, είναι πολύ σημαντικό να μοιραζόμαστε όλες τις πληροφορίες με το παιδί με έναν πολιτισμικά ευαίσθητο τρόπο. Θα ...
Διάβασε περισσότερα

Φιλική προς τα παιδιά επικοινωνία

Οι περισσότεροι άνθρωποι κάθε μέρα κάνουν συζητήσεις με παιδιά. Για τους επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά, είναι μια σημαντική δραστηριότητα. Για την ...
Διάβασε περισσότερα

Πληροφορίες για τη Χώρα Προέλευσης

Για να μπορέσετε να παρέχετε στο παιδί για το οποίο είστε υπεύθυνοι την καλύτερη δυνατή υποστήριξη, είναι καλό να εξοικειώνεστε με ...
Διάβασε περισσότερα

Βασικές νομικές γνώσεις

Ο επίτροπος καλείται να διαδραματίσει έναν ρόλο στις διαδικασίες αυτές, ανεξάρτητα από το κατά πόσον έχει οριστεί ειδικός νόμιμος εκπρόσωπος για ...
Διάβασε περισσότερα