Εσείς και η συνεργασία με άλλους

Ο επίτροπος αντικαθιστά τους βιολογικούς γονείς ή άλλα πρόσωπα τα οποία διαθέτουν γονικές αρμοδιότητες.

Είναι το πρόσωπο αναφοράς για το παιδί και ο σύνδεσμος μεταξύ του παιδιού και των ειδικών που παρέχουν φροντίδα και συνδρομή στο παιδί. Για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη διασφάλιση της κατάλληλης ικανοποίησης των νομικών, κοινωνικών, υγειονομικών, ψυχολογικών, υλικών και εκπαιδευτικών αναγκών του παιδιού, ο επίτροπος πρέπει να ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ του παιδιού και των ειδικών οργανισμών και προσώπων που είναι υπεύθυνοι για την παροχή της συνεχούς φροντίδας που χρειάζεται το παιδί. Ο επίτροπος οφείλει επίσης να σέβεται και να υπερασπίζεται το δικαίωμα ακρόασης του παιδιού και να διευκολύνει τη συμμετοχή του παιδιού σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν το παιδί. Ο επίτροπος πρέπει να διευκολύνει την επαφή και την επικοινωνία του παιδιού με άλλους επαγγελματίες καθώς και να παρακολουθεί τις ενέργειές τους ώστε να διασφαλίζεται ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ανταποκρίνονται στο μείζον συμφέρον του παιδιού1.

Ως επίτροπος, συνεργάζεστε με πολλούς ανθρώπους που ασχολούνται με τη φροντίδα του παιδιού.
Αυτό το τμήμα της εργαλειοθήκης παρέχει πληροφορίες για τη συνεργασία με:

  • διερμηνείς
  • δικηγόρους
  • πολιτισμικούς διαμεσολαβητές
  • άλλους ενδιαφερόμενους
Ως επίτροποι, είστε υπεύθυνοι και υπόλογοι για το παιδί στη φροντίδα σας

Συνεργασία με διερμηνείς

Πολλά ασυνόδευτα παιδιά μιλούν και κατανοούν κάποια αγγλικά ή λίγα πράγματα από τη γλώσσα της χώρας υποδοχής τους. Ωστόσο, αν το ...
Διάβασε περισσότερα

Συνεργασία με δικηγόρους

Ο επίτροπος θα πρέπει να αναθέσει σε έναν εξειδικευμένο και έμπειρο δικηγόρο ή νομικό σύμβουλο την εκπροσώπηση του ασυνόδευτου παιδιού, αμέσως ...
Διάβασε περισσότερα

Συνεργασία με πολιτισμικούς διαμεσολαβητές

Ο πολιτισμικός διαμεσολαβητής είναι κάποιος που μεταφράζει τη γλώσσα και εξηγεί τις πολιτισμικές διαφορές. Είναι αυτός που μπορεί να γεφυρώσει το ...
Διάβασε περισσότερα

Συνεργασία με άλλους ενδιαφερόμενους

Ένα ασυνόδευτο παιδί με επίτροπο έχει συνήθως περισσότερους από έναν παρόχους υπηρεσιών που το βοηθούν, όπως είναι η κοινωνική υπηρεσία (κοινωνικός ...
Διάβασε περισσότερα