Το έργο μας

Αυτή η εργαλειοθήκη έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο του ProGuard project, που έχει συγχρηματοδοτηθεί από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το ProGuard project εδώ.

Η εργαλειοθήκη είναι βασισμένη σε:

  • Το εγχειρίδιο «Επιτροπεία για παιδιά τα οποία στερούνται τη γονική φροντίδα– Ένα εγχειρίδιο για την ενίσχυση των συστημάτων επιτροπείας με σκοπό την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών των παιδιών που είναι θύματα εμπορίας” που σχεδιάστηκε από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) το 2015
  • Το εγχειρίδιο ALFACA, σχεδιασμένο από τη Nidos και συνεργάτες της το διάστημα 2015-2017
  • Άλλα διαθέσιμα υλικά για την Επιτροπεία
  • Την εμπειρογνωμοσύνη και τις καλές πρακτικές των συνεργατών στο ProGuard project.

 

Πρόγραμμα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών

Κατευθύνσεις για την εκπαίδευση στην εργαλειοθήκη στο δικό σας πλαίσιο μπορείτε να βρείτε  στο  ¨πρόγραμμα εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή¨

 

Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας έκδοσης φέρει ο συγγραφέας της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχομένων σ’ αυτήν πληροφοριών.

Συνεργασία

Το ProGuard διεξήχθη από τη Nidos (NL) και τους συνεργάτες ΜΕΤΑδραση (EL), Danish Red Cross (DK), Jugendhilfe Süd-Niedersachsen (DE), Orphans court Latvia (LV), Amici dei Bambini (IT), Centre for missing and exploited children (HR), National Institute for Health and Welfare (FI), Child Circle (BE), Missing Children Europe (BE) και The Council of the Baltic Sea States (SE).

Επικοινωνήστε

Υπεύθυνος Έργου
Liedewij de Ruijter de Wildt

Nidos
European Projects
PO box 13021
3507 LA Utrecht
The Netherlands