Værgens værktøjskasse

Denne samling af praktiske værktøjer er udviklet som en del af projektet ProGuard, der er delfinansieret af EU-Kommissionen, for at støtte dig i dine daglige opgaver som værge. Samlingen rummer viden, værktøjer og god praksis relateret til værgemål for uledsagede børn og har som mål at beskytte og implementere rettigheder for denne særlige gruppe børn i Europa. Vi håber, at den vil være til nytte for dig i din vigtige rolle som værge for uledsagede børn!

Din mission: at varetage barnets tarv

Læs mere

Dig og dit samarbejde med andre

Læs mere

Din viden og kompetencer

Læs mere

Dit eget velvære

Læs mere