Om

Denne værktøjskasse er udviklet under ProGuard-projektet, som blev medfinansieret af Europa-Kommissionens Rettigheder, Ligestilling og Medborgerskabsprogram. Du kan finde flere oplysninger om ProGuard-projektet her.

Denne værktøjskasse tager udgangspunkt I følgende material:

  • Håndbogen; ‘Værgemål for børn uden forældreomsorg – Håndbog om styrkelse af særlige værgemålsordninger for børn, der er ofre for menneskehandel der blev udviklet af EU’s Agentur for Grundlæggende Rettigheder i 2015′
  • ALFACA manualen, udviklet af Nidos og partnere fra 2015 – 2017
  • Andre tilgængelige materialer vedrørende værgemål
  • Ekspertise og gode erfaringer fra de forskellige partnere i ProGuard-projektet

I denne kursusmanual kan du se hvordan du kan tilrettelægge kurset med udgangspunkt i dit behov

Forfatteren har det fulde ansvar for denne publikation. Den Europæiske Union fralægger sig ethvert ansvar for brugen af oplysningerne i publikationen.

Partnership

ProGuard er udviklet af af Nidos (NL) og partnerne fra; METAdrasi (GR), Dansk Røde Kors (DK), Ungdomsvelfærd Syd-Niedersachsen(DE), Orphans Court Letland (LV), Børnenes Venner (IT), Centre for missing and exploited children (HR), Institut for Sundhed og Velfærd (FI), Child Circle (BE), Missing Children Europe (BE) og Østersørådet (SE).

Kontaktinformation

Programleder
Liedewij de Ruijter de Wildt

Nidos
European Projects
PO box 13021
3507 LA Utrecht
The Netherlands

Email: l.deruijterdewildt@nidos.nl
Telefonnummer: +31885011245