Dig og dit samarbejde med andre

Forældremyndighedsindehaveren erstatter barnets biologiske forældre eller andre personer, der har forældremyndigheden over barnet. Forældremyndighedsindehaveren er barnets referenceperson og er bindeled mellem barnet og specialister, der yder forsorg og bistand til barnet.
For at løse sine opgaver og sikre, at barnets retlige, sociale, sundhedsmæssige, psykologiske, materielle og uddannelsesmæssige behov opfyldes tilstrækkeligt, skal forældremyndighedsindehaveren handle som bindeled mellem barnet og de særlige myndigheder og personer, der er ansvarlige for at levere den forsorg, barnet har behov for. Dette kræver yderligere, at forældremyndighedsindehaveren respekterer og fremmer barnets ret til at blive hørt og letter barnets deltagelse i alle afgørelser vedrørende barnet1.

Som værge samarbejder du med mange mennesker, som alle spiller en rolle i barnets velfærd.
Denne del af samlingen giver dig information om at samarbejde med:

  • tolke
  • advokater
  • kulturelle mediatorer
  • andre interessenter
Som værge, er du ansvarlig for det barn du er udpeget for

At arbejde med tolke

Mange uledsagede børn taler og forstår noget engelsk eller dele af sproget i deres værtsland. Hvis barnet endnu ikke har tilegnet ...
Læs mere

At arbejde med advokater

Værgen bør instruere en tilstrækkeligt kvalificeret og erfaren advokat eller juridisk rådgiver til at repræsentere et uledsaget barn, så snart barnet ...
Læs mere

At arbejde med kulturelle mediatorer

En kulturel mediator er en person, som tolker sprog og forklarer kulturelle forskelle. Én, som kan spænde over to verdener: den ...
Læs mere

At arbejde med andre interessenter

Et uledsaget barn med en værge har ofte mere end en udbyder af ydelser, der assisterer sig; for eksempel de sociale ...
Læs mere