Din mission: at varetage barnets tarv

Som værge er dine formelle pligter at sikre barnets sunde udvikling, at tjene barnets bedste interesser, at arbejde for muligheder for barnets fremtid efter barnet fylder 18, og at gribe ind efter behov. I praksis betyder det, at du skal sikre, at asylproceduren gennemføres efter reglerne, at du holder kontakten med barnets familie, og at barnet har et trygt sted at bo og har mulighed for at passe sin skole. Barnet skal beskyttes og gives al den omsorg, som de har brug for. Denne del af samlingen giver dig information om:

  • At facilitere barnets deltagelse
  • At fremme barnets tryghed og velvære
  • At fungere som værge
  • At finde varige løsninger
Som værge, er du ansvarlig for det barn du er udpeget for

At facilitere barnets deltagelse

Barnets ret til at blive hørt og få tillagt sine synspunkter den fornødne vægt er fastlagt i artikel 12 i FN’s ...
Læs mere

At fremme barnets tryghed og velvære

At fremme barnets tryghed og velvære er en konstant og integreret del af din daglige rutine, og kan også beskrives som ...
Læs mere

At fungere som værge

Som værge er du ansvarlig for, og står til regnskab overfor, barnet. Henset til, at børn ikke selv har fuld juridisk ...
Læs mere

Varig løsning: integration i modtagerlandet

Som værge medvirker du til at identificere en varig løsning i barnets bedste interesse. Udover at gribe barnets umiddelbare behov an, ...
Læs mere

Varig løsning: repatriering og hjemvenden

Som værge medvirker du til at identificere en varig løsning i barnets bedste interesse. Udover at gribe barnets umiddelbare behov an, ...
Læs mere