At arbejde med advokater

Værgen bør instruere en tilstrækkeligt kvalificeret og erfaren advokat eller juridisk rådgiver til at repræsentere et uledsaget barn, så snart barnet bliver en del af en juridisk procedure. Dette bør gøres i samarbejde med barnet, hvis det har den nødvendige forståelse af handlingerne. Dette vil omfatte, men ikke være begrænset til, at blive sigtet for en kriminel handling, at blive identificeret som offer for menneskesmugling eller udnyttelse, eller at have behov for at ansøge om international beskyttelse eller immigrant-status i et modtagerland1.

 • Træning og værktøjer

  Information om og eksempler på brug af tolke

  CONNECT-projektet (2014) udarbejdede værktøjet ‘Standarder for at tilsikre, at uledsagede migrant-børn kan deltage fuldt ud’ for at understøtte aktører i retslige og juridiske processer. Det indeholder standarder for aktører, som arbejder med uledsagede børn. Standard to retter sig mod udpegningen af en advokat og har også nogle eksempler på anbefalesesværdig praksis. Du finder værktøjet her.

 • God praksis

  Nederlandene: juridisk rådgivning i barnets bedste interesse

  Nidos, den nationale værgemålsinstitution for alle uledsagede børn i Nederlandene, har hyppig kontakt med det hollandske Retsbistandsråd (Raad voor Rechtsbijstand), en uafhængig myndighed under Justits- og Sikkerhedsministeriet. Ministeriet er ansvarligt for at organisere støttet juridisk bistand og for tilsyn med ordningen, og Retsbistandsrådet er betroet denne opgave og at implementere retsbistandssystemet. Nidos træffer aftale med advokater med erfaring i at levere juridisk assistance til uledsagede børn, overvåger de involverede advokaters arbejde og bryder ind, hvis den juridiske bistand ikke ydes i barnets bedste interesse.

  Kroatien: gratis juridisk assistance

  Ifølge den kroatiske Lov om International og Midlertidig Beskyttelse er uledsagede børn berettigede til gratis juridisk assistance, hvis de ikke har egne midler. Den juridiske repræsentation ydes af advokater, som er optaget på listen over udbydere af gratis retshjælp. Dette er påkrævet ved retshandlinger ved Administrationsretten og i sager om indskrænkninger af den personlige frihed.