At arbejde med andre interessenter

Et uledsaget barn med en værge har ofte mere end en udbyder af ydelser, der assisterer sig; for eksempel de sociale myndigheder (en socialrådgiver), en udbyder af bolig (modtagelse i familier, små boligenheder eller bosteder), helbredsmyndigheder og en uddannelsesudbyder.

Som værge skal du kende alle involverede aktører. At netværke med dem, og med andre relevante interessenter, vil hjælpe dig til at identificere flere fagpersoner, som kan være nyttige for at håndtere relationen med barnet og reagere på dets behov. At dele den individuelle plejeplan, med fokus på barnets privatliv og fortrolighed, og at dele information om barnets forventninger og behov vil bidrage til god beslutningstagen og til at handle i barnets bedste interesse.

En værges stilling, ansvar og opgaver er ikke altid klart for andre. Det er derfor vigtigt, at du i kontakten med dem klargør din stilling: hvem er du, og hvad er din rolle?

 • Træning og værktøjer

  Værktøj: styrkelse af samarbejdet mellem aktører

  CONNECT-projektet (2014) har udarbejdet ‘Hvem er ansvarlig?’, et værktøj til at styrke samarbejdet mellem alle aktører involveret i beskyttelsessystemet for uledsagede migrant-børn. Du finder værktøjet her.

  Værktøj: standarder for at samarbejde med andre aktører

  CONNECT-projektet (2014) udarbejdede værktøjet ‘Standarder for at tilsikre, at uledsagede migrant-børn kan deltage fuldt ud’ for at understøtte aktører i retslige og juridiske processer. Det indeholder standarder for at samarbejde med andre aktører, som arbejder med uledsagede børn. Værktøjet giver også eksempler på anbefalelsesværdig praksis og kan findes her.

  Værktøj: protokol for samarbejdet mellem involverede aktører

  Den skotske Værgetjeneste har udarbejdet en Praksis-manual i 2013, som indeholder en nyttig protokol for samarbejdet mellem aktører, som er involveret i at drage omsorg for det uledsagede barn i bilag 1 (side 69-85). Blandt andet beskriver den de forskellige roller, ansvar og opgaver for de involverede i plejearbejdet.

  Træning i og guide til at skabe tillid og støtte barnet gennem samarbejde

  Denne træning giver information (på finsk) om tværfagligt samarbejde, lovgivning om børnebeskyttelse og videndeling. Den er rettet mod alle, som arbejder med børn og familie. Træningen består af en guide og online-træning (det finske Nationale Institut for Helbred og Velfærd).

 • God praksis

  Kroatien: styrket samarbejde mellem interessenter

  Den kroatiske Protokol for Behandling af Uledsagede Børn foreskriver oprettelsen af en tværgående komité til beskyttelse af uledsagede migrant-børn. Komiteen skal bestå af repræsentanter for ministerierne med ansvar for landets sociale forhold, indenrigsforhold og uddannelse, Kontoret for Menneskerettigheder og Nationale Minioriteters Rettigheder, internationale organisationer involverede med beskyttelsen af børns og flygtninges rettigheder og, hvis relevant, civilsamfundsorganisationer involverede med beskyttelsen af børns rettigheder.

  Den tværgående komité vil blive udpeget af regeringen, og dens arbejde vil blive koordineret af ministeriet med ansvar for sociale forhold. Komiteens mål er at forbedre samarbejde på tværs af organisationer og enheder mellem statslige aktører og andre interessenter i arbejdet med beskyttelse af uledsagede børn.

  Italien: værge-netværk

  Veneto-regionen har introduceret et værgesystem baseret på networking. Netværket blev bygget på en gruppe af socialrådgivere, der blev udpeget til at fremme et værge-projekt og arbejde som lokale spydspidser. Senere blev andre netværk tilføjet: et netværk for institutions-partnere, et værge-netværk og et netværk for udbydere af ydelser inden for børnebeskyttelsessystemet. Denne strategi gav projektet mere fasthed og skabte en lokal ressource, som tager hensyn til lokale behov.