Barnets udvikling

Mindreårig, ensom og flygtning: et uledsaget barn er yderst sårbart. Barnets baggrund som fordrevet, dets forhold til familie og netværk samt udsigten til mulig repatriering taget i betragtning, er det yderst vigtigt, at de personer,
der vejleder barnet, har en grundlæggende viden om uledsagede børns særlige situation. Dette er også vigtigt ift. rekruttering og vejledning af værtsfamilier.
Arbejdet med flygtningebørn kræver en respektfuld tilgang, kulturel sensitivitet og et åbent sind overfor barnets baggrund, værdier og oplevelser.

 • Information

  Arbejdet med flygtningebørn kræver en respektfuld tilgang, kulturel sensitivitet og et åbent sind overfor barnets baggrund, værdier og oplevelser.

  Det er vigtigt, at:

  • anerkende og respektere barnet i den rolle, det ønsker og magter at have i familien; den selvstændighed barnet har udviklet under flugten; dets religion; dets behov for kontakt med sin biologiske familie; tidligere traumatiske oplevelser og de tab barnet har oplevet;
  • udvise interesse og respekt for barnets opfattelse af sygdom, dets egne forklaringer herfor samt mulige løsningsforslag;
  • når som helst det er muligt, at facilitere barnets kontakt med sin biologiske familie, og inddrage familien i barnets trivsel, udvikling og asylproces;
  • vurdere flg. risici: pres fra menneskesmuglere/-handlere, æresrelateret vold skulle barnet begynde at afvige fra “normen”, kvindelig omskæring samt tvangsægteskaber1.

   

  De fleste uledsagede børn i Europa udvikles fint, så længe de har basal sikkerhed, god støtte og forståelse samt et tilstrækkeligt socialt netværk. Det dybdegående materiale udviklet i ALFACA-projektet beskriber måde at støtte uledsagede børn med udviklingsvanskeligheder. Disse børn behøver ekstra støtte til deres personlige udvikling. Materialet omfatter adskillige udfordrende tilknytnings- og psykologiske problemer, der kan udgøre en risiko for unge uledsagede børns udvikling. Disse omfatter traume, depression, suicidal opførsel og upassende opførsel. Metoder til at tilbyde specifik psykologisk assistance til flygtninge drøftes også. Adskillige emner tilgås fra forskellige vinkler, påvirket af erfaringer fra europæiske lande. Dette hjælper fagpersoner med at vælge den tilgang, som er den mest passende i den givne situation.

  ALFACA-materialet er udviklet primært til brug for specialiserede fagpersoner. Det tilbyder målrettet træning til personer med interesse i at støtte uledsagede børn med personlige udviklingsudfordringer, herunder terapeuter, psykologer, adfærdsforskere og andre praktikere med ansvar for behandling. Det detaljerede materiale er tilgængeligt her.

  Der kan findes mere viden om uledsagede børns udvikling i de følgende udgivelser:

  • Crossing borders:Trauma and resilience in young refugees. Marieke Sleijpen; 2017. Boom; 1. udgave; ISBN-10: 9024409403; ISBN-13: 978-9024409402 (på engelsk)
  • The trajectories of unaccompanied refugee minors: Aspirations, agency and psychosocial well-being. Marianne Vervliet; 2013 (på engelsk og hollandsk).
  • A first assessment of the needs of young refugees arriving in Europe: what mental health professionals need to know. Hebebrand; J.; Anagnostopoulos; D.; Eliez; S. et al.; European Child & Adolescent Psychiatry (2016); årgang 25; udgave 1; s. 1-6.
  • Kinderen, gevlucht en alleen; een interculturele visie op de begeleiding van vluchtelingenkinderen. Marjan Schippers; 2017 (på hollandsk; engelsksproget version vil være tilgængelig i 2019).

   

 • Træning og værktøjer

  Træning: ‘Livsprojekter’

  Europa-Rådet har udarbejdet ‘Livsprojekter for uledsagede migrant-børn: En håndbog for fagpersoner i første række’ (2010). Håndbogen er praktisk træning og rådgivning for fagpersoner i første række, som er involveret i udvikling, implementering og evaluering af livsprojekter, som defineret i Europa-Rådets Anbefaling CM/Rec(2007)9 af Ministerrådet til medlemsstaterne om livsprojekter for uledsagede migrant-børn.

  Håndbogen er tilgængelig her.

  Værktøj: ‘Arbejdet med det uledsagede barn’

  I CONNECT-projektet (2014) udviklede Nidos i Nederlandene værktøjet ‘Arbejdet med det uledsagede barn’. Baseret på mange års erfaring mener Nidos, at vejledning og støtte til uledsagede børn kræver specifik ekspertise, som er anderledes end den påkrævede ekspertise for andre børn i pleje, som er opvokset i Nederlandene. Værktøjet redegør for den særlige viden og kompetencer, der kræves for professionelt at kunne drage omsorg for uledsagede migrant-børn, som bor i Europa. Du finder værktøjet her.

  Værktøj: guides til at håndtere traumatiserede børn

  Disse guides er tiltænkt forældre, men indeholder også masser af nyttig information for værger. Guiderne findes på engelsk; arabisk; kurdisk (kurdmanji) og farsi (persisk). (Af Bundespsychotherapeutenkammer; Tyskland)

  Træning: Alternative Family Care (ALFACA)

  I ALFACA-projektet (2017), udviklede Nidos (Nederlandene) og deres partnere Alternative Family Care (ALFACA)-træningen. Modul 1 af træningen belyser arbejdet med uledsagede børn, og modul 2 drøfter familiebaseret pleje. Træningen består af e-learning på engelsk og en manual på engelsk, tysk, fransk, hollandsk, italiensk, græsk, tjekkisk, dansk og svensk. Den tilbyder også ekstra læsning (eksempelvis om vejledning i tilfælde af trusler mod den personlige udvikling) og værktøjer på engelsk. Alt dette er tilgængeligt her.

  Værktøj: vidensramme for værger

  Den skotske Værgetjeneste har udarbejdet en Praksis-manual i 2013, som indeholder en hjælpsom vidensramme i bilag 4 (side 90-94).

  Træningsmateriale om at overleve traumatiske oplevelser

  I Finland har projektet Tværkulturel Tillid: Støtte til tværkulturel tilknytning ved uledsagede børn og unge (hjemmeside på engelsk) organiseret træning i at overleve traumatiske oplevelser og social støtte i hverdagslivet for uledsagede børn. Materialet kan anvendes af enhver, som arbejder med uledsagede børn. Materialer til begge træningssessioner er tilgængeligt online på finsk.

  Videolektion om udfordringer og muligheder i traumebehandling

  I Finland har TASA-projektet en videolektion om udfordringer og muligheder i traumebehandling af uledsagede børn. Videoen er tilgængelig på finsk.

  Psykosocial pleje for uledsagede børn

  I Finland har Økonomi- og Arbejdsministeriet udgivet en håndbog om psykosocial støtte til uledsagede børn. Håndbogen er målrettet udbydere af boliger/beskyttet beboelse for uledsagede børn, men rummer også nyttig information for værger. Håndbogen er tilgængelig på finsk.

  Vurdering af barnets bedste interesse

  I Finland har organisationen Alle vores børn udviklet en model for at vurdere barnets bedste interesse under asylsøgningsprocessen. Modellen kan findes på finsk; se side 20.

 • God praksis

  I Italien blev der i 2017 afholdt fem træningssessioner for frivillige værger af den Italienske Ombudsperson for Børn og Unge med støtte fra EASO. Træningen var udelukkende for private personer, som havde ansøgt om at blive frivillige værger for uledsagede børn. Deltagerne havde muligheden for at fokusere på de forskellige profiler på børn, der ankommer i Italien, for bedre at kunne forstå deres perspektiv, frygt og håb. Fra den juridiske vinkel lærte de om aldersvurderingsprocessen og hvordan man anmoder om opholdstilladelser. De drøftede også særlige behov ved de børn, som er ofre for misbrug, hørte om symptomerne på post-traumatisk stress (PTSD), og så nærmere på sager om familieforvaring og repatriering. Du kan finde mere information her.

  I Athen, Grækenland, blev der i 2017 afholdt to træningssessioner for ansøgere om at blive medlem af METAdrasi’s værge-netværk. Seminarerne omfattede et stort antal emner og case studies. Hver session blev afholdt af en fremtrædende keynote speaker eller ekspert, som gav opdateret information, der bidrog til deltagernes viden. Der blev lagt særligt vægt på sagshåndtering ifm. narkotikabrug, ofre for seksuel og kønsbaseret vold samt psykiatriske emner. Til dette var relevante eksperter inviteret til at træne deltagerne og dele deres viden og best practice.