Grundlæggende juridisk viden

Som værge har du en rolle at spille i forskellige juridiske handlinger, som barnet kan blive del i. Generelt skal forældremyndighedsindehaveren:

 • informere barnet om dets ret til retshjælp og repræsentation;
 • sikre, at en retlig repræsentant udpeges, og at barnet får gratis retshjælp, når det har ret til det;
 • overvåge det arbejde, der udføres af fagpersoner, der yder juridisk bistand og repræsentation;
 • fremme kommunikationen mellem barnet og sådanne fagpersoner, herunder ved at sikre, at en kvalificeret tolk om nødvendigt er til stede;
 • om nødvendigt ledsage barnet og aktivt deltage i samtaler og retsmøder med barnet.

 
Ud over sådanne generelle opgaver kan forældremyndighedsindehaveren også varetage mere specifikke opgaver afhængigt af den specifikke procedure og barnets situation1. For at kunne overvåge fremdriften i de juridiske procedurer, som barnet er involveret i (og for at kunne tage ansvar for barnets velvære), er det altafgørende at have generel videon om børnebeskyttelse samt lovgivning og politikker om migration i Europa generelt, og mere specifikt i dit eget land.

Sørg for at skaffe dig generel viden om:

 • værgemål;
 • international beskyttelse og opholdstilladelser;
 • modtagelse;
 • andre civil- og strafferetlige procedures;
 • privatlivs- og databeskyttelse.
 • Information

  Europa

  Migration og asyl dækkes af Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Migration og Interne Forhold. Dette inkluderer emner, der vedrører både legal og irregulær migration, integration, gentagen adgang og hjemvenden. Information kan findes her.

  Information om EUs Databeskyttelsesforordning (på engelsk: GDPR/General Data Protection Regulation) kan findes her.

  Grækenland

  Ministeriet for Migrationspolitikker giver grundlæggende juridisk viden til asylansøgere og flygtninge i Grækenland her.Grundlæggende juridisk viden for uledsagede børn i Grækenland kan findes her. Grundlæggende juridisk viden for personer, der er frihedsberøvede, kan findes her. Anden vigtig information for asylansøgere og flygtninge i Grækenland gives af UNHCR og kan findes her.

  Nederlandene

  General information om det hollandske asylsystem kan findes på hjemmesiden for Immigrations- og Statsborgerskabstjenesten under Justits- og Sikkerhedsministeriet.

 • Træning og værktøjer

   
  Værktøj: vidensramme for værger

  Den skotske Værgetjeneste har udarbejdet en Praksis-manual i 2013, som indeholder en hjælpsom vidensramme i bilag 4 (side 90-94).

   

 • God praksis

  Nederlandene

  Nidos uddanner sine værger i grundlæggende juridisk viden om værgemål, international beskyttelse og opholdstilladelser, andre civil- og strafferetlige procedurer samt privatlivs- og databeskyttelse. Værger bliver også trænet i at advokere for barnets behov i retten. Værgerne kan konsultere en in-house juridisk helpdesk og anvende en elektronisk fil, der hjælper dem med at holde overblik over de procedurer, som barnet er involveret i.