Information om oprindelsesland

For at kunne tilbyde den bedst mulige støtte til barn, som du har ansvaret for, er det altid en god ide at gøre dig bekendt med kulturen og den nuværende tilstand i det land, som barnet stammer fra. At få en grundlæggende ide om det land kan hjælpe dig i dit arbejde. Hav en fordomsfri tilgang til de emner, som du læser om, og lad barnet selv forklare mere om landet.

Information om oprindelseslandet er også vigtigt, når det kommer til at træffe beslutning om en eventuel hjemvenden.

 • Information

  I det internationale perspektiv er de følgende links meget brugbare til at finde information om oprindelseslandet (alle tilgængelige på engelsk):

  • REFWORLD
   Stiftet af UNHCR, FNs flygtningeagentur, for at stille asyl- og flygtningematerialer fra UNHCR og andre internationale organisationer og myndigheder til rådighed.
  • ECOI
   Det Europæiske Netværk for Information om Oprindelseslande (på engelsk ECOI/European Country of Origin Information Network) drives af Østrigske Røde Kors, som indsamler og strukturerer relevant baggrundsinformation relateret til asyl og flygtninge.
  • EASO
   Det Europæiske Asylstøttekontor tilbyder også information om oprindelseslande på sin hjemmeside.
  • RELIEFWEB
   ReliefWeb er den førende humanitøre kilde til information om globale kriser og katastrofer. Det er en specialiseret digital tjeneste, som leveres af UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).

   

  Finland

  Den finske Immigrationstjeneste har en Landeinformationstjeneste, som giver information om oprindelseslande primært til myndighederne. Rapporterne i deres Landeinformationstjeneste er generelle opfattelser af status for asylansøgere i deres oprindelsesland. Selvom tjenesten er beregnet på brug af embedsmænd, kan nogle rapporter tilgås på engelsk og på finsk.

  Danmark

  Udlændingestyrelsen har en afdeling, der indhenter baggrundsinformation om vilkårene i asylansøgeres oprindelseslande. Denne specifikke information bruges til behandlingen af asylansøgninger og andre sager i Udlændingestyrelsen. Udlændingestyrelsen indhenter også information på udflugter og fact-finding missioner. Nogle af disse gennemføres i samspil med Dansk Flygtningehjælp (DFH). Resultater fra disse missioner præsenteres i rapporter, som er offentligt tilgængelige. Alle rapporter udarbejdede af Udlændingestyrelsen er tilgængelige (på engelsk) her.

  Dansk Flygtningehjælp indhenter også baggrundsinformation om oprindelseslandene for asylansøgere og flygtninge i Danmark. Nogle af de væsentligste lande er beskrevet i landeprofiler, som sigter mod at give et overordnet overblik over, bl.a., den politiske situation i landet i forhold til dansk asylpolitik. Information i landeprofilerne bruges blandt andet til at indgive klager til Flygtningenævnet på vegne af en asylansøger1. Landeprofilerne er tilgængelige (på dansk) her.

   

 • Træning og værktøjer

  Værktøj: standard for henvisning til information om oprindelsesland

  CONNECT-projektet (2014) udarbejdede værktøjet ‘Standarder for at tilsikre, at uledsagede migrant-børn kan deltage fuldt ud’ for at understøtte aktører i retslige og juridiske processer. Dette omfatter standarder for at samarbejde med andre aktører, der arbejder med uledsagede børn, inklusive en standard for henvisning af alle involverede aktører til information om oprindelseslandet, hvilket styres af rettighederne nedfældet i UNCRC (Flygtningekonventionen). Værktøjet giver også eksempler på anbefalelsesværdig praksis og kan findes her.

 • God praksis

  <Videncenter om Eritrea

  Nidos har startet Videncenteret om Eritrea, der giver detaljeret information om eritreisk liv og kultur. Nidos’ juridiske afdeling har adgang til detaljerede oplysninger om oprindelsesland leveret af den Hollandske Flygtningehjælp. Værger i Nederlandene kan kontakte den juridiske helpdesk for at få mere information om oprindelseslandene for de børn, som de har ansvaret for.