At kende dit mandat og arbejde ud fra det

Denne del af samling ser på vigtigheden i, at du kender dit mandat, men også at du arbejder ud fra det.

 • Information

  For at sikre dit velvære skal du huske nogle simple regler. De vil hjælpe dig til at udføre din opgave på den bedste mulige måde, og i barnets bedste interesse. Du bør:

  • Kende dit mandat, for at kunne arbejde ud fra det.

   Som værge er du givet et mandat: den officielle opgave at tage ansvar for et uledsaget barn, i dets bedste interesse. Hvert mandat har klare, præcise afgrænsninger som definerer værgens opgaver, rettigheder, pligter og handlingsområder. Læs den officielle tildeling og den professionelle eller frivillige jobbeskrivelse for at sikre, at du forstår, hvad der forventes af dig. At gå ud over mandatets grænser kan udsætte dig for en arbejdsmæssig overbelastning og kunne føre til, at du bliver for følelsesmæssigt involveret. Du ville derved være i risiko for stress, utilfredshed og frustration.

  • Have en dybdegående viden om systemet, dets virkemåde og dets aktører.

   Det er vigtigt at gøre dig bekendt med procedurer, love, uskrevne regler og de primære aktører i systemet. Det hjælper dig til at finde de rette svar og at arbejde mere professionelt (også hvis du er frivillig).

  • Hold dig ajour med udviklingerne på dit område og i beskyttelsessystemet.
  • Kend dine rettigheder og muligheder for at sikre en god balance mellem arbejde og fritid.
 • God praksis

  Italien: opdelt system for at håndtere værger

  Helt fra starten besluttede Veneto-regionen at anvende et opdelt system til at håndtere værger for uledsagede børn. I dette system er ansvaret for barnet delt. Et regionalt specialistteam er ansvarligt for supervision og teknisk støtte, mens lokale socialmyndigheder har ansvar for barnets daglige omsorg og støtte.

  De lokale socialmyndigheder give støtte og rådgivning til værger gennem såkaldte ‘lokale sagsbehandlere’, der bibringer dem alt nødvendig information og gennemgang af specifikke emner og på korrekt fortolkning af deres rolle og medfølgende ansvarsområder. Den lokale sagsbehandler hjælper værgen med at udføre sin rolle og guider dem gennem det regionale børnebeskyttelsessystem, efterhånden som værgen bliver bekendt med de primære aktører. Monitoreringsmøder tilbydes som en mulighed for værgen til at fremlægge og drøfte deres erfaringer med børnebeskyttelse. Det regionale specialistteam sætter retninger, støtter og giver juridisk rådgivning.

  Det er lovbestemt, at værgemål i Italien skal udføres på frivillig basis. Veneto-regionen sørger for forsikring til værgerne og refunderer deres årlige udgifter.

  Nederlandene: værgemålsmetodik

  I Nederlandene er Nidos det uledsagede barns ‘lovlige værge’. Nidos agerer som barnets legal repræsentant, har forældremyndigheden og er ansvarlig for barnet. Den værge, som rent faktisk støtter og vejleder barnet, er en Nidos-ansat, som har studeret socialt arbejde og gennemført Nidos-træning målrettet mod uledsagede børn. Nidos-værger arbejder ud fra en nedskrevet metodik, som giver dem en klar definition af deres mandat og opgaver.