Støtte fra ligestillede (peer to peer support)

Denne del af samlingen drøfter fordelene ved peer to peer support i dit arbejde som værge – og hvordan det organiseres.

 • Information

  Det kan være en stor hjælp hvis man som værge er del af ligestillede (peer groups), i forbindelse med hjælp til at passe på dit psykologiske og følelsesmæssige velbefindende. At dele oplevelser, sammenligne problemer og finde løsninger sammen i uformelle netværksstrukturer sikrer, at brugbar information deles og god praksis bliver udvidet.

  Som frivillig værge vil der i dit lokalområde som udgangspunkt være en frivilliggruppe af værger, der mødes regelmæssigt for at erfaringsudveksle. Hvis der ikke er en frivilliggruppe i nærheden af hvor du bor, så kan du kontakte din frivilligkonsulent, derkan hjælpe dig videre.

  Som ansat værge, tilbydes du obligatorisk supervision.

  • Deltag i træning og kurser, som involverer andre værger. Dette er muligheden for at skabe og udbygge arbejdsrelationer. Introduktions- eller indledende træning for værger er meget vigtigt med denne synsvinkel, og burde opnå to mål: opnåelse af viden og kompetencer samt forbindelse til andre værger;
  • promovér og deltag i møder mellem erfarne værger og nye værger for at dele erfaringer og praksis og drøfte relevante emner. En erfaren værge kunne også blive en ny værges coach og fungere som en guide og et pejlemærke.

   

 • God praksis

  Italien: værge-netværk

  Netværk af værger (på regionalt, nationalt eller internationalt niveau) giver mulighed for at drøfte emner ud fra et bredere perspektiv. Veneto-regionen stod bag oprettelsen af et værge-netværk. Dette netværk giver træning og møder, som er en chance for at dele viden og erfaringer og for at udbygge relationer og gensidig støtte. Under disse møder bliver værger opfordret til at lære hinanden at kende og etablere gode arbejdsrelationer. Deltagerne opfordres til at udveksle kontaktoplysninger (fx maillister), og der bliver også arrangeret middage.

  Nederlandene: arbejde i små teams
  I 2016 indførte Nidos konceptet at arbejde i små team. Værger arbejder ud fra regionale kontorer i teams på omkring 15 værger. Sådan et team består af flere små teams, de såkaldte ‘nøgleteams’. Et lille team består af 6-8 værger. Disse teams er små for at sikre en følelse af tilhørsforhold og delt ansvar. Det er også med til at sikre effektivitet. Jo større et team er, jo mindre involveret og ansvarlig vil hvert teammedlem føle sig.

  Medlemmerne af de små teams er ansvarlige for:

  • at tildele hinanden sager (med øje for at fastholde en sund og afbalanceret arbejdsmængde);
  • at drøfte resultaterne af sikkerhedskontroller;
  • at forberede nøglebeslutninger;
  • generelt at overvåge og sikre kontinuitet for hvert individuel værge;
  • at vurdere sikkerhedsrisici og reflektere over hændelser, der har fundet sted;
  • at godkende plejeplanen for sårbare børn i det digitale filsystem;
  • at planlægge tilstedeværelse og koordinere ferieperioder for at sikre dækning fra kollegaer under fravær;
  • at udføre arbejdet indenfor de rammer, der er defineret til formålet;
  • at implementere nye politikker;
  • at bidrage til at gennemføre audits;
  • at sikre samarbejdet og effektiviteten i det lille team;
  • at drøfte bæredygtigheden i det lille team og blandt teammedlemmerne.

   

  Medlemmer af det lille team forventes at være kritiske overfor resultaterne af hinandens arbejde. De bør give de andre teammedlemmer klar og fokuseret feedback baseret på indikatorerne for professionel adfærd, de protokoller og aftalte politikker, der findes inden for Nidos, Nidos’ faglige vedtægt, retningslinjer for ungdomspleje og kodekset for faglig standard.

  Eksperter som psykologer og juridiske rådgivere fra Nidos’ adfærds- og juridiske afdelinger inddrages som nødvendigt. For visse ‘nøgle’beslutninger er det obligatorisk at trække på en psykolog, juridisk rådgiver eller anden eksperts viden. Eksempelvis som repons på tegn på utryghed, og når overførsel af et barn til et andet modtagested overvej pga. bekymringer om barnets udvikling.