Stresshåndtering

Denne del af samlingen drøfter vigtigheden af at finde den rigtige balance i dit arbejde mellem stresskilder og energikilder. Det giver også råd til at opnå dette.

 • Information

  Som værge at det vigtigt, at de er en god balance mellem det der investres I opgaven (tid, indsats og ekspertise) og at udbyttet fra opgaven (for ansatte værger lønnen, meningsfuldhed/nyttighed, glæde, blive klogere). Opgaven som værge kan til tider være stessende og udfordrende. Det kan være kedeligt til tider, men det kan også give personlig udvikling. Der er helt sikkert en grund til du har valgt at engagere dig i det sociale område. Det kan måske være nyttigt for dig at reflektere igen: er de ting, som du engang fandt vigtige, stadig en stor nok del af dit job – og giver det dig nok tilfredshed?

  Hvis du som værge begynder at føle dig på egen hand, sørg for at komme I konatakt med nogen så hurtigt som muligt. Som frivillig værge kan det være din aktivitetsleder eller din frivilligkonsulent og som ansat værge kan det være din kollega, din fagkoordinator eller din nærmeste leder.

  Som frivillig værge har du altid muligheden for at drøfte din opgave med din frivilligkonsulent. Som ansat værge har du mulighed for at drøfte din opgave med dine kolleger eller din fagkoordinator.

  Som frivillig værge vil do som udgangspunkt have mulighed for løbende at dele din oplevelse med opgaven på møder med de andre frivillige og som ansat værge vil du have mulighed for at drøfte din opgave med på kontorets fagmøder.

  Nogle gange kan man have svært ved selv at vurdere om man fortsat som værge kan påtage sin opgaven, derfor opforder vi altid til at du tager kontakt til din nærmeste leder, uanset om du er frivllig eller ansat værge , der kan hjælpe dig med at skabe et overblik over din situation. Ligeledes er det også igennem dem, at du kan blive tilbudt individual supervision efter behov.

  Tegn på stress kan give sig til kende i privat livet som følgende:

  • Koncentrationsbesvær og glemsomhed
  • Søvnproblemer
  • Mange bekymringer
  • At bruge mindre tid på sociale aktiviteter
  • Ofte at være træt og mangle energi

   

  Tegn på stress i opgaven som værge kan vise sig ved at:

  • At have svært ved at sætte grænser
  • At blive kynisk eller ligeglad
  • At arbejdet kræver mere tid og indsats end før
  • At være overdrevet kritisk over dig selv og andre
  • At finde det svært at bede om hjælp og støtte

   

  Hvis du oplever symptomer som disse, bør du overveje rådene i starten af dette afsnit. Og hvis symptomerne bliver ved med at komme tilbage, bør du overveje at søge hjælp1.

  Til sidst: hvis du handler på vegne af en organisation, så tal hyppigt med din leder og dit team om, hvordan du klarer dig personligt og arbejdsmæssigt. Sørg altid for at vide, hvem du kan gå til for råd og hjælp.

 • Viden og værktøjer

  Værktøj: SPARK

  SPARK-værktøjet er et evalueringsværktøj til selv-refleksion for praktikere, der arbejder med børnebeskyttelse, der understøtter dem i at udvikle en tilpasset plan for at tage vare på sig selv. Selvom værktøjet er udarbejdet til brug for praktikere samt børneforsorg og -beskyttelse, kan det også anvendes i andre sektorer. Du finder SPARK-værktøjet her.

 • God praksis

  Grækenland: forhindre overbelastning

  Medlemmerne af Værge-netværket under METAdrasi gør dette for at forhindre overbelastning:

  • Hvert medlem må maksimalt værne om de individuelle, sociale og juridiske rettigheder for 10-11 børn.
  • Projektlederen har systematisk personlige og gruppemøder med medlemmerne af Værge-netværket.
  • Der findes et system for individual og gruppesupervision for værger af netværkets psykologer.
  • Hvert medlem af netværket støttes af et andet medlem, der fungerer som deres ‘modpart’.
  • Gruppemøder med projektlederen
  • Supervision
  • Tidsstyring
  • Egenomsorg
  • Fysisk træning
  • Stresshåndtering

   
  Tyskland: arbejdsgruppemøder

  Der findes forskellige typer værger i syd-Niedersachsen, hvor Jugendhilfe Süd- Niedersachsen er ansvarlig for værgemål. JHS er en værgemålsinstitution med sine egne værger, men kommuner har også et antal værger. For at forbinde disse værger og lade dem både lære fra og støtte hinanden, er der en arbejdsgruppe for værgerne for uledsagede børn. Under arbejdsgruppemøderne skaber værgerne skabeloner (metoder) for deres daglige arbejde, mens de deler information og viden.

  Værger inden for JSN arbejder i et team med andre værger, så de kan støtte hinanden. Der bliver organiseret teammøder og sagsgennemgange, og børnebeskyttelsesvurderinger gennemføres ved behov. JSN-værger tager også del i workshops og undervisning, som arrangeres på nationalt niveau. Udover intervision superviseres JSN-værger af en ekstern fagperson. Supervisorens rolle er at tale om udfordringer på sagsniveau, drøfte personlige eller teamproblemer og at hjælpe værgerne til at finde løsninger.

  Nederlandene: støtte til værger

  Nidos tilbyder træning, supervision og intervision til værger. En værge kan også bede om at få komplicerede enkeltsager drøftet i et separat ‘lille’ team, og kan kontakte en Nidos-helpdesk for at få juridisk og psykologisk støtte til et barn.