Työskenteleminen lakimiesten kanssa

Edustajan tulisi välittömästi ohjeistaa ammattitaitoista ja kokenutta lakimiestä tai lainopillista neuvonantajaa edustamaan yksin tullutta lasta, kun lapsi joutuu osalliseksi oikeusmenettelyjä. Ohjeistus tulisi tehdä yhteistyössä lapsen kanssa, jos lapsella on riittävä ymmärrys menettelyiden kulusta. Kyseeseen voi tulla muun muassa rikoksesta syytetyksi joutuminen, ihmiskaupan tai hyväksikäytön uhriksi toteaminen tai kansainvälisen suojelun tai maahanmuuttostatuksen hakeminen vastaanottavassa maassa1.

 • Koulutus ja työkalut

  Tietoa ja esimerkkejä lakimiesten käyttämisestä

  CONNECT-hanke (2014) on kehittänyt työkalun ”Standards to ensure that unaccompanied migrant children are able to fully participate” kaikkien oikeusmenettelyissä mukana olevien toimijoiden avuksi. Työkalu sisältää periaatteita yksin tulleiden lasten kanssa toimiville, ja esimerkiksi työkalun toinen periaate käsittelee lakimiehen nimeämistä ja sisältää myös esimerkkejä huomionarvoisista käytännöistä. Työkalu on saatavilla täällä.

 • Esimerkkikäytäntöjä

  Alankomaat: Lapsen edun mukaista oikeusapua

  Alankomaiden yksin tulleiden lasten edustuslaitos Nidos on jatkuvasti yhteydessä Alankomaiden oikeusaputoimistoon (Raad voor Rechtsbijstand), oikeus- ja turvallisuusministeriön perustamaan itsenäiseen hallintoelimeen. Ministeriö on vastuussa tuetun oikeusavun järjestämisestä ja valvonnasta ja on asettanut oikeusaputoimiston hoitamaan tätä tehtävää ja toimeenpanemaan oikeusapujärjestelmän. Nidos hankkii yksin tulleiden lasten oikeusavusta kokemusta omaavia lakimiehiä, valvoo lakimiesten työtä ja puuttuu tilanteeseen, jos tarjottu oikeusapu ei ole lapsen edun mukaista.

  Kroatia: Ilmaista oikeusapua

  Kroatian kansainvälistä ja väliaikaista suojelua koskevan lainsäädännön mukaan yksin tulleet lapset ovat oikeutettuja ilmaiseen oikeusapuun, jos heillä ei siihen muutoin ole varaa. Laillista edustusta tarjoavat lakimiehet, jotka ovat listautuneet ilmaisen oikeusavun tarjoajiksi. Oikeusavun saaminen on välttämätöntä hallinto-oikeudellisissa menettelyissä ja vapaudenrajoittamistapauksissa.