Tehtäväsi: Lapsen edun turvaaminen

Edustajan virallisiin tehtäviin kuuluu lapsen suotuisan kehityksen varmistaminen, lapsen edun turvaaminen, täysi-ikäistyvän lapsen tulevaisuuden suunnitelmien työstäminen sekä tilanteeseen puuttuminen tarpeen sitä vaatiessa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sinun on varmistettava, että turvapaikanhakuprosessi etenee sääntöjen mukaisesti, että olet yhteydessä lapsen perheeseen ja että lapsella on turvallinen paikka elää sekä mahdollisuus käydä koulua. Lasta on suojeltava ja hänelle on tarjottava tarvittava huolenpito. Tämä osa työkalupakkia antaa sinulle tietoa seuraavista aihealueista:

  • Lapsen osallistumisen helpottaminen
  • Lapsen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • Oikeudellinen edustus
  • Pysyvien ratkaisujen löytäminen
Edustajana olet vastuullinen ja tilivelvollinen lapsesta

Lapsen osallistumisen helpottaminen

Lapsen edun turvaamisesta vastaavana henkilönä edustajan on autettava lasta osallistumaan kaikkien häntä koskevien päätösten tekemiseen ja varmistettava, että päätöksiä tekevät viranomaiset ...
Lue lisää

Lapsen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen

Turvallisen kasvuympäristön takaaminen ja lapsen hyvinvoinnin edistäminen on jatkuva ja olennainen osa päivittäistä työtäsi. Sitä voisi luonnehtia myös ajattelutavaksi. Ajattelutavalla viitataan ...
Lue lisää

Oikeudellinen edustus

Edustajana olet vastuullinen ja tilivelvollinen lasta koskevissa asioissa. Koska lapset eivät itse ole oikeustoimikelpoisia edustajan täytyy toimia lapsen laillisena edustajana. Edustajalla ...
Lue lisää

Pysyvä ratkaisu: kotouttaminen vastaanottavaan maahan

Edustajan täytyy tunnistaa lapsen edun mukainen pysyvä ratkaisu. Lapsen välittömiin tarpeisiin vastaamisen lisäksi jokaiselle lapselle on välttämätöntä laatia pitkän tähtäimen suunnitelma. ...
Lue lisää

Pysyvä ratkaisu: palauttaminen ja paluu

Edustajan täytyy tunnistaa lapsen edun mukainen pysyvä ratkaisu. Lapsen välittömiin tarpeisiin vastaamisen lisäksi jokaisella sijoitetulla lapsella tulee olla pitkän tähtäimen suunnitelma. ...
Lue lisää