Tietosi ja taitosi

Yksin tulleiden lasten kanssa työskenteleminen edellyttää tiettyjä tietoja ja taitoja. Työkalupakin tässä osassa saat tarkempaa tietoa seuraavista aiheista:

  • pakolaislasten kehitys
  • kulttuurien välinen ja lapsiystävällinen vuorovaikutus
  • lähtömaatietous
  • perustiedot lainsäädännöstä
Edustajana olet vastuullinen ja tilivelvollinen lapsesta

Lapsen kehitys

Yksin tullut lapsi on äärimmäisen haavoittuva: alaikäinen, yksin ja pakolainen. Maahanmuuttajatausta, suhde perheeseen ja verkostoon ja paluun mahdollisuus johtaa siihen, että ...
Lue lisää

Kulttuurienvälinen viestintä

Yksin tulleen lapsen edustajana sinun tulee kommunikoida lapsen kanssa kulttuurisesti sensitiivisellä tavalla. Sinun tulee osoittaa olevasi kiinnostunut lapsesta, mutta et saa ...
Lue lisää

Lapsiystävällinen vuorovaikutus

Suurin osa ihmisistä puhuu lasten kanssa joka päivä. Erityisesti lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille se on perustavanlaatuista toimintaa. Lapsen osallistumisen lisäämiseksi edustajan olisi ...
Lue lisää

Tietoa lähtömaista

Lapsen lähtömaan kulttuuriin ja nykytilanteeseen tutustuminen on aina hyvä idea, sillä siten voit tarjota yksin tulleelle lapselle parasta mahdollista tukea. Jonkinlaisen ...
Lue lisää

Perustiedot lainsäädännöstä

Edustajalla on oma roolinsa erilaisissa oikeusmenettelyissä, joissa lapsi saattaa olla osallisena. Yleisesti ottaen edustajan tehtävänä on: antaa lapselle tietoa lapsen oikeudesta oikeudelliseen ...
Lue lisää