Tietoa palvelusta

Tämä palvelu (Toolkit) on kehitetty osana ProGuard-hanketta, jota rahoitti Euroopan komission Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelma. Lue lisää hankkeesta täällä.

Toolkit perustuu:

  • Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) käsikirjaan: “Vanhempien huolenpitoa vailla olevien lasten edunvalvonta – Käsikirja edunvalvontajärjestelmien vahvistamisesta ihmiskaupan lapsiuhrien erityistarpeiden täyttämiseksi”;
  • NIDOSin ja kumppaneiden vuosina 2015 – 2017 kehittämään ALFACA-käsikirjaan;
  • Muuhun saatavilla olevaan tietoon edustajuutta koskienother;
  • ProGuardin hankekumppaneiden asiantuntemukseen sekä heiltä kerättyihin hyviin käytäntöihin.

Kouluttajakoulutus

Tämän kouluttajakoulutusohjelman avulla voit järjestää koulutusta edustajan työkalupakin käytöstä.

Tästä julkaisusta vastaa yksinomaan sen laatija. Euroopan unioni ei vastaa sen sisältämien tietojen käytöstä.

Kumppanit

ProGuardin toteuttivat NIDOS (NL) ja yhteystyökumppanit METAdrasi (EL), Tanskan punainen risti (DK), Jugendhilfe Süd-Niedersachsen (DE), Orphans court Latvia (LV), Amici dei Bambini (IT), Centre for missing and exploited children (HR), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (FI), Child Circle (BE), Missing Children Europe (BE) ja Itämeren valtioiden neuvosto (SE).

Yhteystiedot

Projektipäällikkö
Liedewij de Ruijter de Wildt

Nidos
European Projects
PO box 13021
3507 LA Utrecht
The Netherlands

Sähköposti: l.deruijterdewildt@nidos.nl
Puhelinnumero: +31885011245