Työskenteleminen tulkkien kanssa

Monet yksin tulleet lapset ymmärtävät ja puhuvat jonkin verran englantia tai vastaanottavan maan kieltä. Jos lapsi ei kuitenkaan vielä hallitse vastaanottavan maan kieltä, hänen kanssaan keskusteleminen on usein melko vaikeaa. Tästä syystä tärkeää tietoa voi jäädä saamatta. Ammattitaitoisten tulkkien käyttäminen on siksi välttämätöntä joissain tilanteissa.

Edustajana sinun tulee tehdä päätös siitä, käytetäänkö tulkkia vai ei, mieluiten yhdessä lapsen kanssa. Lapset joskus torjuvat tulkin käytön, koska eivät luota maanmiehiinsä tai kokevat osaavansa kieltä tarpeeksi hyvin. Voit selittää lapselle, että keskustelun sujuminen sulavasti ja ilman väärinkäsityksiä on tärkeää, ja tulkeilla on lain mukaan vaitiolovelvollisuus. Kuullessaan tämän lapset usein hyväksyvät lopulta tulkin käytön.

 • Tietoa

  Keskustelun aihepiiristä ja tavoitteesta kertominen tulkille etukäteen saattaa olla välttämätöntä. Tälle ei kuitenkaan välttämättä aina ole aikaa, ja saattaa myös olla, ettet halua sinun ja tulkin välille muodostuvan minkäänlaista liittolaissuhdetta. Siksi voi olla viisasta kertoa keskustelua koskevista asioista tulkille lapsen ollessa paikalla ja pyytää häntä kääntämään keskustelu myös lapselle. Tiedottamisen tarkoituksena ei ole kertoa tulkille lapsen tilanteesta tai arvostella lasta millään tavalla, joten muista pitää keskustelu mahdollisimman neutraalina.

  Se, että käyttämäsi tulkki on ammattitaitoinen ja puolueeton, on tärkeää. Sinun on pidettävä mielessäsi, ettet käytä sellaisia tulkkeja, joiden etu saattaa olla ristiriidassa lapsen edun kanssa. Älä esimerkiksi koskaan anna sijaisvanhemman tulkita lapsen puhetta, jos keskustelu koskee hänen ja lapsen välillä vallitsevaa konfliktia.

  Pidä seuraavat asiat mielessäsi, kun hyödynnät tulkkia keskusteluissa:

  • Tulkki ei pysty kääntämän kaikkea sinun ja lapsen sanomaa sanasta sanaan. Kaikkia sanoja ja ilmauksia ei ole edes olemassa muissa kielissä.
  • Tulkki kääntää ainoastaan sanomaasi, mutta sanat ovat vain yksi osa viestintää. Tarkkaile siis myös sanatonta viestintää, ja yritä selvittää, onko olemassa muita huomionarvoisia asioita. Mainitse kielenkäytölle ulkoiset asiat, kun käytät tulkkausta puhelimen välityksellä: selitä tulkille, keitä kaikkia huoneessa on ja mitä huoneessa tapahtuu.
  • Virkkeiden ei tulisi olla liian pitkiä, jotta tulkki kykenee muistamaan kaiken, mitä on sanottu.
  • Puhu lapselle, äläkä tulkille, ja muotoile selkeitä ja suoria kysymyksiä. Älä kysy ”Voisitko kysyä lapselta, onko hän ollut yhteydessä vanhempiinsa?”, vaan ”Oletko ollut yhteydessä vanhempiisi?” Vältä vaikeita virkkeitä ja selitä hankalat käsitteet myös tulkille.
  • Jos tulkki on liian aloitteellinen, mainitse hänelle asiasta.
  • Jos keskustelussa on useita osanottajia, tee joka kerta selväksi, kenelle sanasi osoitat. Tapa, jolla naisia ja miehiä puhutellaan eroaa monissa kielissä, ja puhelimitse työtään tekevä tulkki ei näe, kenelle sanasi osoitat.
 • Koulutus ja työkalut

  Tietoa ja esimerkkejä tulkkien käytöstä

  CONNECT-hanke (2014) on kehittänyt työkalun ”Standards to ensure that unaccompanied migrant children are able to fully participate” kaikkien oikeusmenettelyissä mukana olevien toimijoiden avuksi. Työkalu sisältää periaatteita yksin tulleiden lasten kanssa toimiville, ja työkalun kolmas periaate käsittelee tulkkien käyttöä ja sisältää myös esimerkkejä huomionarvoisista käytännöistä. Työkalu on saatavilla täällä.

  Tietoa tulkkien käytöstä lapsen haastatteluissa

  YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n raportti “The Heart of the Matter: Assessing Credibility when Children Apply for Asylum in the European Union” pyrkii auttamaan lapsen väitteiden luotettavuuden arvioinnissa oikeudenmukaisesti, objektiivisesti ja johdonmukaisesti. Luvussa 5 on tietoa siitä, mitä tulkilta voi odottaa ja mitä erityisiä ongelmia lasten tulkkaamiseen liittyy. Sivulla 129 myös pohditaan edustajan roolia tässä suhteessa. Raportti on saatavilla täällä.

  Lyhyt opas keskustelemiseen tulkkia käyttäen

  Ruotsin kansallinen terveysviranomainen on julkaissut lehtisen, joka käsittelee tulkin käyttöä keskustelussa. Lehtinen on saatavilla englanniksi ja monilla muilla kielillä (klikkaa haluttua kieliversiota ja valitse ”ladda ner” ladataksesi PDF-version lehtisestä).

  Tulkkien kanssa työskentelemistä ohjaavat periaatteet

  The Scottish Guardianship Service -hanke on vuonna 2013 kehittänyt käsikirjan, joka sisältää tulkkien kanssa työskentelemistä ohjaavia, hyödyllisiä periaatteita (Liite 5, s. 95-99).

  Tietoa tulkkien käyttämisestä

  Kroatian hallitus on ottanut käyttöön uuden yksin tulleiden lasten kohtelua käsittelevän sopimuksen. Sopimus määrittää tarkasti menettelyyn osallistuvien velvollisuudet, työnkulun ja toiminnan aikarajat. Lisätietoa asiasta tulee olemaan saatavilla kroatiaksi vuoden 2019 alussa täällä.

  Yhteistyö tulkkien kanssa osana mielenterveyspalveluita

  PALOMA-käsikirja on laaja suomenkielinen tietopaketti pakolaisten mielenterveyden voimavaroista ja riskitekijöistä. Kirjassa on sivulta 129 alkava osio, joka käsittelee tulkkien kanssa työskentelemistä.

  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut videon tulkkivälitteisestä työskentelystä PALOMA-hankkeessa. Katso video täältä.

 • Esimerkkikäytäntöjä

  Krotia: Tulkkien pakollinen käyttäminen

  Aiemmin mainitun yksin tulleiden lasten kohtelua käsittelevän sopimuksen mukaan Kroatian poliisilla on velvollisuus hankkia tulkki tunnistamisen, sosiaalityöntekijän alustavan tarpeenarvioinnin ja kansainvälisen suojelun menettelyn ajaksi. Kaikkien muiden menettelyjen aikana sosiaaliturvakeskus vastaa tulkin hankkimisesta.

  Alankomaat: Sopimus tulkkaus- ja käännöspalveluita tuottavan tahon kanssa

  Alankomaiden yksin tulleiden lasten edustuslaitoksella Nidoksella on tulkkauspalvelusopimus tulkkaus- ja käännöspalveluita tuottavan tahon kanssa. Kuka tahansa edustaja voi pyytää tulkkia tarvittaessa. Palveluntarjoaja tarjoaa tulkkausta puhelimessa välittömästi tarpeen ilmetessä sekä etukäteen varattuna paikan päällä tai puhelimitse.