Oman vastuualueen tunteminen ja sen mukaan työskenteleminen

Työkalupakin tässä osassa käsitellään oman vastuualueen tuntemisen tärkeyttä, mutta myös kuinka työskennellään oman vastuualan rajoissa.

 • Tietoa

  Oman hyvinvointisi varmistamiseksi sinun tulee pitää mielessä joitain yksinkertaisia sääntöjä. Säännöt auttavat sinua suoriutumaan tehtävistäsi parhaalla mahdollisella tavalla ja lapsen edun mukaisesti. Sinun tulee:

  • Tuntea vastuualueesi ja toimia sen mukaisesti.

   Edustajana sinulle on annettu tietty vastuu: virallinen määräys kantaa vastuu yksin tulleesta lapsesta ja tämän edun toteutumisesta. Annetulla vastuulla on selkeät, tarkat rajat, jotka määrittävät edustajan tehtävät, oikeudet, velvollisuudet ja toiminta-alueet. Lue virallista määräystä koskeva asiakirja ja ammatillisen tai vapaaehtoisen edustajan työnkuvaus ja varmista, että ymmärrät mitä sinulta odotetaan. Vastuualueesi ulkopuolelle meneminen saattaa altistaa sinut ylisuurille työtaakoille ja saattaa vetää tunteesi liiaksi mukaan. Riskinä on stressaantuminen, tyytymättömyys ja turhautuminen

  • Hanki syvällinen ymmärrys järjestelmästä, sen toiminnasta ja toimijoista.

   On tärkeää tutustuttaa itsensä järjestelmän käytäntöihin, lainsäädäntöön, kirjoittamattomiin sääntöihin ja päätoimijoihin. Tämä auttaa sinua löytämään oikeat vastaukset ja työskentelemään ammattimaisemmin (myös vaikka olisit vapaaehtoinen)

  • Pidä itsesi ajan tasalla alallasi ja suojelujärjestelmässä tapahtuvista muutoksista
  • Tunne oikeutesi ja etusi (esimerkiksi palkkaus, palkalliset vapaat) varmistaaksesi tasapainon työelämässäsi.
 • Esimerkkikäytäntöjä

  Italia: Sekajärjestelmä edustajien koordinoimisessa

  Veneton alueella on alusta alkaen päätetty käyttää sekajärjestelmää yksin tulleiden lasten edustajien koordinoimiseksi. Järjestelmässä vastuu lapsen asioista on jaettu. Alueellinen asiantuntijatiimi on vastuussa ohjauksesta ja valvonnasta sekä teknisestä tuesta, kun taas paikalliset sosiaalipalvelut ovat vastuussa lapsen päivittäisestä huollosta ja tuesta.

  Paikalliset sosiaalipalvelut antavat tukea ja neuvontaa edustajille niin kutsuttujen ”paikallisten tapauskoordinaattoreiden” avustuksella. Koordinaattorit antavat edustajalle tietoa kaikessa tarpeellisessa ja neuvontaa yksittäisissä tapauksissa sekä edustajan roolin ja velvollisuuksien oikeassa tulkinnassa. Paikallinen tapauskoordinaattori auttaa edustajaa suoriutumaan tehtävästään ja ohjaa tätä alueellisessa lastensuojelunjärjestelmässä, kun edustaja tutustuu sen päätoimijoihin. Seurantatapaamisia tarjotaan edustajalle mahdollisuutena esitellä ja läpikäydä kokemuksiaan lastensuojelussa. Alueellinen asiantuntijatiimi tarjoaa orientaatiota, tukea ja lainopillista neuvontaa.

  Italiassa laki määrittää, että edustajan tehtäviä hoitavat vapaaehtoiset. Veneton alue tarjoaa edustajille vakuutukset sekä korvaa heidän vuosittaiset kulunsa.

  Alankomaat: Edustajan menettelyt

  Alankomaissa Nidos on yksin tulleen lapsen “laillinen edustaja”. Se toimii lapsen laillisena edustaja, sillä on huoltajan vastuu lapsesta ja se on tilivelvollinen lasta koskevissa asioissa. Edustaja, joka varsinaisesti tukee ja ohjaa lasta, on Nidoksen työntekijä, joka on opiskellut sosiaalityötä ja suorittanut Nidoksen räätälöidyn koulutuksen yksin tulleiden lasten kanssa työskenteleville. Nidoksen edustajat noudattavat työssään kirjallista menettelyä, joka määrittelee tarkasti heidän vastuualueensa ja työtehtävänsä.