Stressinhallinta

Tämä työkalupakin osa käsittelee sitä, kuinka tärkeää on löytää työssäsi tasapaino stressinaiheuttajien ja voimaannuttavien asioiden välillä. Se myös antaa vinkkejä siihen, kuinka voit löytää tasapainon.

 • Tietoa

  Yleisesti ottaen on tärkeää, että työ tarjoaa hyvän tasapainon panostuksen (aika, vaiva, asiantuntijuus) ja palkkion (palkka, merkityksellisyys/hyödyllisyys, mielihyvä, viisaus) välillä. Työ on stressaava mutta myös haastavaa. Se saattaa olla aika ajoin ikävää, mutta se tarjoaa myös mahdollisuuden henkilökohtaiseen kehittymiseen. Valitsit todennäköisesti edustajan työn hyvästä syystä. Sinulle voi olla hyväksi palata pohtimaan näitä syitä: ovatko asiat, joita joskus pidit tärkeinä, edelleen tarpeeksi iso osa työtäsi, ja saatko tarpeeksi mielihyvää työstäsi?

  Jos sinusta alkaa tuntua, että edustajana tai sosiaalityöntekijänä olet työssäsi yksin, ole yhteydessä työtoveriin niin pian kuin mahdollista. Tiedon jakaminen kollegoiden kassa on tärkeää lapsen ohjauksen jatkuvuuden varmistamiseksi ja sen varmistamiseksi, että tietyt tehtävät hoidetaan tehokkaasti. Tiedon jakaminen myös mahdollistaa sen, että tarvittaessa sinun työsi voidaan helposti siirtää jollekulle toiselle.

  Tiimin sisällä tulisi aina olla mahdollisuus keskustella tilanteista, joita kohtaatte. Aikatauluta kalenteriisi säännöllisesti keskusteluja esimiehen ja kollegoiden kanssa. Varmista, että työtoverit puhuvat työstään, esimerkiksi pitämällä lyhyt kuulumiskierros tiimipalavereissa. On tärkeää varmistaa, että työtovereiden esiintuomista käytännön ja tunnetason asioista keskustelemiselle on tarpeeksi aikaa, mutta toisaalta tällaisten asioiden jakamisen ei tulisi olla pakollista. Laajasti omista tunteista puhuminen ei ole hyödyllistä, jos niistä kertominen tuntuu epämukavalta. Jos huomaat, että kollegalla on vaikeuksia, yritä tukea häntä. Voit auttaa tarjoutumalla hoitamaan joitain kollegan työtehtävistä. Ihmisillä on joskus vaikeuksia luopua työtehtävistään, vaikka he itse asiassa haluaisivat, että osan heidän työstään hoitaisi joku muu. Näissä tapauksissa voi olla avuksi olla suorasukaisempi ja ehdottaa tarkkaan, miten ja milloin voisit tehdä jotain kollegasi hyväksi.

  Jos työssäsi tasapaino stressinaiheuttajien ja voimaannuttavien tekijöiden välillä ei toteudu, se voi vaikuttaa käyttäytymiseesi. Stressinkokemuksen oireita voivat olla:

  Vapaa-ajalla:

  • Keskittymisvaikeudet ja unohtelu
  • Univaikeudet
  • Ylenmääräinen asioista huolehtiminen
  • Sosiaalisiin aktiviteetteihin osallistumisen väheneminen
  • Usein toistuva väsymys ja energian vähyys

   

  Työssä:

  • Rajojen osoittamisen vaikeus
  • Kyynistyminen tai tunteettomuus
  • Työn vaatiman ajan ja vaivan lisääntyminen
  • Ylenmääräinen kritiikki itseä ja muita kohtaan
  • Avun ja tuen pyytämisen vaikeus

   

  Jos sinulla on mainittuja oireita, kannattaa harkita osion alussa annettuja neuvoja. Jos oireet toistuvat, saatat tarvita ammattiapua1.

  Jos työskentelet osana organisaatiota, keskustele säännöllisesti esimiehesi ja tiimisi kanssa siitä, kuinka pärjäät työssäsi ja henkilökohtaisessa elämässäsi. Varmista aina, että tiedät keneltä voit pyytää tarvittaessa ehdotuksia ja apua.

 • Koulutus ja työkalut

  Työkalu: SPARK
  SPARK-työkalu on itsereflektoiva arviointityökalu lastensuojelun piirissä työskenteleville. Työkalu tukee räätälöidyn itsehoitosuunnitelman kehittämisessä. Vaikka työkalu on kehitetty lasten hyvinvoinnin ja suojelun piirissä toimiville työntekijöille, sitä voidaan käyttää myös muilla aloilla. Löydät SPARK-työkalun täältä.

  PALOMA-koulutus
  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut videon, jossa käsitellään myötätuntouupumuksen ja sijaistraumatisoitumisen ilmiöitä. Miten auttamistyössä oleva ammattilainen voi välttää möytätuntouupumisen ja sijaistraumatisoitumisen? Katso video täältä.

 • Esimerkkikäytäntöjä

  Kreikka: Ylikuormittumisen estäminen

  Edustajien verkoston METAdrasin jäsenet pyrkivät estämään ylikuormittumista seuraavin keinoin:

  • Jokainen jäsen saa valvoa maksimissaan 10-11 lapsen yksilöllisiä, sosiaalisia ja laillisia oikeuksia
  • Projektipäällikkö järjestää systemaattisia henkilökohtaisia ja ryhmätapaamisia verkoston jäsenten kanssa
  • Verkostolla on järjestelmä, jossa psykologit valvovat yksilöiden ja ryhmien hyvinvointia
  • Jokaista verkoston jäsentä tukee toinen jäsen, joka toimii hänen ”vastakappaleenaan”
  • Ryhmätapaamiset projektipäällikön kanssa
  • Ohjaus ja valvonta
  • Ajanhallinta
  • Itsehoito
  • Liikunta ja fyysinen harjoittelu
  • Stressinhallinta

   
  Saksa: Työryhmätapaamiset

  Eteläisen Ala-Saksin alueella, jossa Jugendhilfe Süd-Niedersachsen vastaa edustajantehtävistä, toimii useita erilaisia edustajia. JSN on edustuslaitos, jolla on omat edustajansa, mutta myös kunnilla on omia edustajiaan. Näiden edustajien tuomiseksi yhteen on perustettu yksin tulleiden lasten edustajien työryhmä. Ajatuksena on, että edustajat voivat oppia toisiltaan ja auttaa toisiaan. Työryhmän tapaamisissa edustajat luovat malleja (metodeja) päivittäiselle työlleen ja jakavat samalla tietoa ja osaamistaan.

  JSN:n edustajat työskentelevät yhdessä toisten edustajien kanssa, jotta he voisivat tukea toisiaan. Ryhmätapaamisia ja tiettyihin tapauksiin liittyviä neuvotteluja järjestetään ja lastensuojelua arvioidaan tarpeen vaatiessa. JSN:n edustajat ottavat myös osaa kansallisella tasolla järjestettyihin työpajoihin ja koulutuksiin. Keskinäisen ohjauksen ja valvonnan lisäksi JSN:n edustajien toimintaa valvoo ulkopuolinen asiantuntija. Asiantuntijan tehtävänä on keskustella tapauskohtaisista haasteista sekä henkilökohtaisista ja ryhmätason ongelmista ja auttaa edustajaa löytämään ratkaisuja.

  Alankomaat: Tukea edustajille

  Nidos tarjoaa edustajille tukea sekä esimiehen ja kollegoiden antamaa ohjausta. Edustaja voi myös pyytää, että yksittäisistä vaikeista tapauksista keskustellaan omassa ”pienessä” ryhmässä. Lisäksi edustaja voi pyytää Nidoksen helpdeskiltä neuvoa lainopillisen ja psyykkisen tuen saamiseksi lapselle.