Perustiedot lainsäädännöstä

Edustajalla on oma roolinsa erilaisissa oikeusmenettelyissä, joissa lapsi saattaa olla osallisena. Yleisesti ottaen edustajan tehtävänä on:

 • antaa lapselle tietoa lapsen oikeudesta oikeudelliseen neuvontaan ja edustukseen
 • varmistaa, että lapselle nimetään oikeudellinen edustaja ja annetaan ilmaista oikeudellista neuvontaa silloin, kun lapsi on oikeutettu niihin
 • seurata oikeudellista apua ja edustusta tarjoavien ammattilaisten työtä
 • helpottaa lapsen ja näiden ammattilaisten välistä viestintää, muun muassa auttamalla tarvittaessa järjestämään pätevän tulkin
 • olla tarvittaessa lapsen mukana ja osallistua aktiivisesti lapsen haastatteluihin
  ja kuulemisiin.

 
Näiden yleisluonteisten tehtävien lisäksi edustajalla voi olla myös erityinen rooli menettelyn lajista ja lapsen tilanteesta riippuen. Seuraavissa kohdissa kuvaillaan edustajan tehtäviä tietyissä hallinnollisissa sekä siviili- ja rikosoikeudellisissa menettelyissä 1. Jotta voit valvoa lasta koskevien oikeusmenettelyjen etenemistä (ja kykenet ottamaan vastuun lapsen hyvinvoinnista), on elintärkeää, että sinulla on yleistä tietoa lastensuojeluun ja maahanmuuttoon liittyvästä lainsäädännöstä ja käytännöistä sekä Euroopassa yleensä että erityisesti omassa maassasi.

Varmista, että sinulla on yleistietoa seuraavista asioista:

 • edustajan tehtävät
 • kansainvälinen suojelu ja oleskeluluvat
 • vastaanotto
 • muut siviili- ja rikosoikeudelliset menettelyt
 • yksityisyyden- ja tietosuoja.
 • Tietoa

  Eurooppa

  Muuttoliike- ja turvapaikka-asiat kuuluvat Euroopan komission Muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston vastuualueeseen. Siihen sisältyvät sekä lailliseen että epätyypilliseen maahanmuuttoon, kotoutumiseen, takaisinottoon ja palauttamiseen liittyvät asiat. Tietoa aiheesta löydät täältä.

  Tietoa EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta löydät puolestaan täältä.

  Kreikka

  Maahanmuuttopolitiikkaan erikoistunut ministeriö tarjoaa Kreikassa yleistä lakitietoutta turvapaikanhakijoille ja pakolaisille tällä verkkosivustolla. Yleistä lakitietoutta Kreikkaan yksin tulleille lapsille puolestaan löytyy täältä. Peruslakitietoutta henkilöille, joiden liikkumisvapautta on rajoitettu, löytyy täältä. Myös UNHCR tarjoaa arvokasta tietoa Kreikan turvapaikanhakijoille ja pakolaisille. Tiedot löytyvät täältä.

  Alankomaat

  Yleistietoa Alankomaiden turvapaikkajärjestelmästä löytyy oikeus- ja turvallisuusministeriön alaisuudessa toimivan maahanmuuttoviranomaisen verkkosivuilta.

 • Koulutus ja työkalut

   
  Työkalu: Tietopaketti edustajille

  The Scottish Guardianship Service -hanke on kehittänyt vuonna 2013
  käsikirjan, joka sisältää hyödyllisen tietopaketin edustajille. Tietopaketti löytyy
  liitteestä 4 (s. 90-94).

   

 • Esimerkkikäytäntöjä

  Alankomaat

  Nidos antaa edustajilleen koulutuksen edustajan työhön, kansainväliseen suojeluun ja oleskelulupiin, muihin siviili- ja rikosoikeudellisiin menettelyihin sekä yksityisyyden- ja tietosuojaan liittyvästä lainsäädännöstä. Edustajille tarjotaan myös lasten oikeusistuimessa edustamista koskevaa koulutusta. Edustajat voivat pyytää neuvoa Nidoksen sisäiseltä lakihelpdeskiltä sekä käyttää sähköistä tiedostoa, joka auttaa heitä seuraamaan lasta koskevien oikeusmenettelyjen etenemistä.