Tietoa lähtömaista

Lapsen lähtömaan kulttuuriin ja nykytilanteeseen tutustuminen on aina hyvä idea, sillä siten voit tarjota yksin tulleelle lapselle parasta mahdollista tukea. Jonkinlaisen kuvan saaminen kyseisestä maasta auttaa sinua työssäsi. Suhtaudu avoimin mielin kohdemaasta lukeemasi tietoon ja anna lapselle mahdollisuus kertoa itse kotimaastaan.

Tietous lähtömaan tilanteesta on tärkeää myös, kun pohditaan lähtömaahan paluun mahdollisuutta.

 • Tietoa

  Seuraavat kansainväliset verkkosivustot tarjoavat englannikielistä tietoa lähtömaista:

  • REFWORLD
   YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n perustama sivusto, joka sisältää UNHCR:n ja muiden kansainvälisten organisaatioiden ja viranomaisten laatimaa turvapaikkaa ja pakolaisuutta koskevaa materiaalia.
  • ECOI
   (European Country of Origin Information Network, suom. Euroopan lähtömaatietoverkosto) on Itävallan Punaisen Ristin ylläpitämä hanke, joka kerää ja kokoaa olennaista taustatietoa turvapaikkaan ja pakolaisiin liittyen.
  • EASO
   (European Asylum Support Office) tarjoaa myös verkkosivustollaan lähtömaita koskevaa tietoa.
  • RELIEFWEB
   on johtava humanitaarisen tiedon lähde globaaleissa kriiseissä ja katastrofeissa. Se on YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto OCHA:n ylläpitämä digitaalinen palvelu.

   

  Suomi

  Maahanmuuttovirasto ylläpitää Maatietopalvelua, joka antaa tietoa lähtömaista pääasiassa viranomaisille. Maatietopalvelun raportit ovat yleisiä katsauksia turvapaikanhakijoiden lähtömaiden olosuhteista. Vaikka palvelu on tarkoitettu viranomaisille, joitain raportteja on saatavilla julkisesti englanniksi ja suomeksi.

  Tanska

  Tanskan maahanmuuttoviranomaisella on yksikkö, joka kerää taustatietoa turvapaikanhakijoiden lähtömaan olosuhteista. Tätä tietoutta käytetään hyväksi turvapaikkahakemusten käsittelyssä ja muissa maahanmuuttoviranomaisen käsittelemissä tapauksissa. Viranomainen kerää tietoa myös tutustumisretkien ja tiedustelumatkojen avulla. Osa näistä matkoista tehdään yhteistyössä Tanskan pakolaisneuvoston (Danish Refugee Council, DRC) kanssa. Matkoilla tehdyt havainnot esitellään raporteissa, jotka ovat julkisesti saatavilla. Kaikki Tanska maahanmuuttoviranomaisen julkaisemat raportit ovat saatavilla englanniksi täällä.

  Myös Tanskan pakolaisneuvosto kerää tietoa Tanskassa oleskelevien turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten lähtömaista. Tärkeimpiä lähtömaita kuvaillaan maaprofiileissa, joiden tarkoitus on antaa nopea yleiskatsaus muun muassa maan poliittisesta tilanteesta suhteessa Tanskan turvapaikkapolitiikkaan. Maaprofiileissa olevaa tietoa käytetään esimerkiksi turvapaikanhakijan puolesta tehtävien valitusten laatimiseen niistä vastaavalle viranomaiselle (Flygtningenævnet)1. Tanskankieliset maaprofiilit löytyvät täältä.

   

 • Koulutus ja työkalut

  Työkalu: Periaatteet lähtömaatietoon viittaamiselle

  CONNECT-hanke (2014) on kehittänyt työkalun ”Standards to ensure that unaccompanied migrant children are able to fully participate” kaikkien oikeusmenettelyissä mukana olevien toimijoiden tueksi. Työkalu sisältää normeja yhteistyölle muiden yksin tulleiden lasten kanssa toimivien tahojen kanssa. Työkaluun sisältyy kaikille mukana oleville tahoille tarkoitetut periaatteet lähtömaatietouteen viittaamiselle, jotka perustuvat YK:n lasten oikeuksien sopimukseen. Lisäksi työkalu sisältää esimerkkejä huomionarvoisista käytännöistä. Työkalu on saatavilla täällä.

 • Esimerkkikäytäntöjä

  Eritrea-asiantuntijuuskeskus

  Nidos on perustanut Eritreaan perehtyneen asiantuntijakeskuksen, joka antaa yksityiskohtaista tietoa elämästä ja kulttuurista Eritreassa. Nidoksen lakiosastolla on pääsy Alankomaiden pakolaisneuvoston julkaisemaan yksityiskohtaiseen lähtömaatietouteen. Alankomaissa toimivilla edustajilla on mahdollisuus olla yhteydessä lakiosaston helpdeskiin, josta he saavat tarvittaessa lisätietoa heidän vastuullaan olevan lapsen lähtömaasta.